Barn som pårørende

Har du barn som pårørende, eller jobber du med barn som pårørende? Da kan disse sidene være svært nyttige.

SIBS -kurs

Søsken til barn med en diagnose er mer utsatt enn andre for å utvikle psykiske helseplager og har rett til hjelp.

Barn og unge som pårørende til personer med demens

Nettsiden «Hvem ser meg» tar for seg «Demens» og forklarer det på en enkel måte for barn og unge pårørende.
Der finner du også informasjon om kurs/sommerleir med mer i nasjonal regi.

«Tid til å være ung» i regi av Aldring og Helse er et annet nettsted for unge pårørende.