Barn som pårørende

Med barn som pårørende legges følgende definisjon til grunn: “Barn som pårørende” er barn eller søsken av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom, skade eller er etterlatte barn eller søsken. Begrepet pårørende skal tolkes vidt og uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. Lovbestemmelsen gjelder for mindreårige barn under 18 år.

Har du barn som pårørende, eller jobber du med barn som pårørende? Da kan disse sidene være svært nyttige.

SIBS -kurs

Søsken til barn med en diagnose er mer utsatt enn andre for å utvikle psykiske helseplager og har rett til hjelp.

Barn og unge som pårørende til personer med demens

Har du barn som pårørende, er pårørende til personer med demens, eller jobber du med barn som pårørende? Her finner du informasjon og nyttige lenker.

Nettsiden «Hvem ser meg» tar for seg «Demens» og forklarer det på en enkel måte for barn og unge pårørende.
Der finner du også informasjon om kurs/sommerleir med mer i nasjonal regi.

«Tid til å være ung» i regi av Aldring og Helse er et annet nettsted for unge pårørende.