Barn som pårørende

Har du barn som pårørende, eller jobber du med barn som pårørende? Da kan disse sidene være svært nyttige.

Barns beste

Snakketøyet: www.snakketoyet.no

Barn og unge som pårørende til personer med demens

Nyttige lenker

Nettsiden "Hvem ser meg" tar for seg "Demens" og forklarer det på en enkel måte for barn og unge pårørende. Der sinner du også informasjon om kurs/sommerleir med mer, i nasjonal regi.

"Tid til å være ung" i regi av Aldring og Helse er et annet nettsted for unge pårørende.