Årets vannmåleravlesning skjer i perioden 28. november - 9.desember. De fleste har vannmålere som blir avlest automatisk og da trenger du ikke å gjøre noe. Les mer om vannmåleravlesning.

Vi har stort trykk på søknader og telefoner inn til saksbehandlere om dagen. For best mulig hjelp, send e-post til tjenestetorget@lillestrom.kommune.no.

For andre pårørende

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning i din rolle som pårørende og omsorgsyter.

Barn og unge som pårørende

Har du barn som pårørende, er pårørende til personer med demens, eller jobber du med barn som pårørende?

Opplæring og veiledning for foresatte til barn og unge

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning.