For andre pårørende

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning i din rolle som pårørende og omsorgsyter.

Barn og unge som pårørende

Har du barn som pårørende, er pårørende til personer med demens, eller jobber du med barn som pårørende?

Opplæring og veiledning for foresatte til barn og unge

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning.