For andre pårørende

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning i din rolle som pårørende og omsorgsyter.

Barn og unge som pårørende

Her finner du informasjon og nyttige lenker.

Opplæring og veiledning for foresatte til barn og unge

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning.

Individuelle samtaler til pårørende med råd og veiledning

De fleste opplever å være pårørende i løpet av livet. Å være pårørende kan by på utfordringer, som gjør at en kan få behov for veiledning og støtte.