Hva kan jeg ha rett til å få?

Du kan for eksempel på opplæring eller veiledning i:

  • Hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
  • Hvordan du som pårørende kan ivareta egen helse i forbindelse med at du har særlig tyngende omsorgsoppgaver
  • Opplæring i en aktuell fremgangsmåte/prosedyre i forbindelse med pleie og stell av den du gir omsorg til
  • Hvilke rettigheter du har som pårørende
  • Hvilke tilbud som finnes til pårørende

Målet med opplæringen

Målet med veiledningen/opplæringen er å fremme mestring i forhold til det særlig tyngende omsorgsarbeidet og å forebygge helsesvikt hos deg som pårørende.

Hva som defineres som «særlig tyngende omsorgsarbeid» må avgjøres etter en vurdering i hver enkel sak.

Slik søker du

Hvis du ønsker en vurdering av din situasjon eller har behov for mer informasjon om ordningen kan du kontakte Tjenestetorget i Lillestrøm.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Tjenestetorget for voksne