Hva kan jeg ha rett til å få?

Du kan for eksempel på opplæring eller veiledning i:

  • Hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
  • Hvordan du som pårørende kan ivareta egen helse i forbindelse med at du har særlig tyngende omsorgsoppgaver
  • Opplæring i en aktuell fremgangsmåte/prosedyre i forbindelse med pleie og stell av den du gir omsorg til
  • Hvilke rettigheter du har som pårørende
  • Hvilke tilbud som finnes til pårørende

Målet med opplæringen

Målet med veiledningen/opplæringen er å fremme mestring i forhold til det særlig tyngende omsorgsarbeidet og å forebygge helsesvikt hos deg som pårørende.

Hva som defineres som «særlig tyngende omsorgsarbeid» må avgjøres etter en vurdering i hver enkel sak.

Hvis du ønsker en vurdering av din situasjon eller har behov for mer informasjon om ordningen kan du kontakte Tjenestetorget i Lillestrøm.

Slik søker du

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)

Kontakt

Tjenestetorget for voksne