Hvem kan få tjenesten?

Foresatte til barn og unge med særlig tyngende omsorgsarbeid kan ha rett til nødvendig opplæring og veiledning for å kunne håndtere utfordringer som kommer av barnets funksjonsnivå og bistandsbehov.

Hva kan vi tilby?

  • Kurs
  • SIBS (kommunikasjonskurs for foresatt og søsken)
  • råd, veiledning og opplæring
  • gruppetilbud

Hva koster det?

Opplæring og veiledning er gratis.

Hvordan søker jeg?

Fyll ut søknadskjema og send inn til oss.


Trenger du mer informasjon og hjelp til å søke, så kontakt Tildeling barn og unge.

Kontakt

Tjenestetorg barn, unge og familier

Les mer om helsetjenester for barn og unge