Hvem kan få tjenesten?

Foresatte til barn og unge med særlig tyngende omsorgsarbeid kan ha rett til nødvendig opplæring og veiledning for å kunne håndtere utfordringer som kommer av barnets funksjonsnivå og bistandsbehov.

Hva kan vi tilby?

Hva koster det?

Opplæring og veiledning er gratis.

Hvordan søker jeg?

Fyll ut søknadskjema og send inn til oss.


Trenger du mer informasjon og hjelp til å søke, så kontakt Tildeling barn og unge.

Kontakt

Tjenestetorg barn, unge og familier

Les mer om helsetjenester for barn og unge