Hvem kan få tjenesten?

Foresatte til barn og unge med særlig tyngende omsorgsarbeid kan ha rett til nødvendig opplæring og veiledning for å kunne håndtere utfordringer som kommer av barnets funksjonsnivå og bistandsbehov.

Hva kan vi tilby?

Hva koster det?

Opplæring og veiledning er gratis.

Hvordan søker jeg?

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen med å søke.

Søk om helse- og omsorgstjenester for barn

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Ta kontakt med tildelingbarnogunge@lillestrom.kommune.no for å få tilsendt søknaden i PDF-format.

Kontakt

Tjenestetorg barn, unge og familier

Les mer om helsetjenester for barn og unge