Hva er SIBS?

SIBS er et forebyggende tiltak rettet mot søsken til barn med en diagnose. Søsken i alderen 8-16 år kan delta. Gruppen går over to dager á 3 timer. Barna deltar sammen med én av sine foreldre. Den samme forelderen deltar på begge dagene. Gruppene består av mellom 3 - 7 barn med foreldre. Det er gratis å delta.

Målsettingen for SIBS

  • Målsettingen for SIBS er å forebygge utvikling av psykiske helseplager hos søsken til barn med en diagnose
  • Mål for søskengruppene er at søskneneskal få snakke om sine opplevelser med å være søsken til et barn med en diagnose
  • Mål for foreldregruppen er å gi økt forståelse av søskens opplevelser og hvordan man kan snakke med søsken om opplevelsene deres

SIBS-kurs våren -23

  • SIBS er et tilbud som gis i samarbeid mellom avlastningstjenesten i Helse og Mestring og tjenestetorg hos Barn, unge og familier, Oppvekst. ​
  • Vi tilbyr 2 kurs i halvåret​
  • 1. og 8. februar 2023, fulltallig
  • 22. og 29. mars 2023 ledige plasser for foreldre og ungdom i aldersgruppen 12+

Kontakt

Har du spørsmål om deltakelse og praktiske ting rundt kurset? Ta kontakt med Lillestrøm kommunes lokale SIBS-koordinator:

Monica Skogvold
Tittel: Barnekoordinator, Tjenestetorg barn, unge og familier