Hva er SIBS?

SIBS er et forebyggende tiltak rettet mot søsken til barn med en diagnose. Søsken i alderen 8-16 år kan delta. Gruppen går over to dager á 3 timer. Barna deltar sammen med én av sine foreldre. Den samme forelderen deltar på begge dagene. Gruppene består av mellom 3 - 7 barn med foreldre. Det er gratis å delta.

Målsettingen for SIBS

  • Målsettingen for SIBS er å forebygge utvikling av psykiske helseplager hos søsken til barn med en diagnose
  • Mål for søskengruppene er at søskneneskal få snakke om sine opplevelser med å være søsken til et barn med en diagnose
  • Mål for foreldregruppen er å gi økt forståelse av søskens opplevelser og hvordan man kan snakke med søsken om opplevelsene deres

SIBS-kurs høsten -23

  • SIBS er et tilbud som gis i samarbeid mellom avlastningstjenesten i Helse og Mestring og Tjenestetorg hos Barn, unge og familier i Oppvekst. ​
  • Vi tilbyr 2 kurs i halvåret​
  • 6. og 13. september, kl. 17.00- 20.00 ledige plasser for foreldre og barn i aldersgruppen 8-10 år
  • 18. og 25.oktober, aldersgruppen er ikke bestemt

Begge kursene gjennomføres i Solheimsgata 18, Lillestrøm by


Kontakt

Ønsker du å melde deg på eller har du spørsmål om deltakelse og praktiske ting rundt kurset? Ta kontakt med Lillestrøm kommunes lokale SIBS -koordinator

Monica Skogvold
Tittel: Barnekoordinator, Tjenestetorg barn, unge og familier