Hva er SIBS?

SIBS er et forebyggende tiltak rettet mot søsken til barn med en diagnose. Søsken i alderen 8-16 år kan delta. Gruppen går over to dager á 3 timer. Barna deltar sammen med én av sine foreldre. Den samme forelderen deltar på begge dagene. Gruppene består av mellom 3 - 7 barn med foreldre. SIBS tilbys her som en del av et forskningsprosjekt. Det er gratis å delta.

Målsettingen for SIBS

  • Målsettingen for SIBS er å forebygge utvikling av psykiske helseplager hos søsken til barn med en diagnose
  • Mål for søskengruppene er at søskneneskal få snakke om sine opplevelser med å være søsken til et barn med en diagnose
  • Mål for foreldregruppen er å gi økt forståelse av søskens opplevelser og hvordan man kan snakke med søsken om opplevelsene deres
Meld dere på

SIBS tilbys nå som en del av et forskningsprosjekt. Det settes jevnlig opp grupper i Oslo, Asker, Lillestrøm, Sarpsborg, Skien, Lillehammer og Trondheim.

Kontakt

Har du spørsmål om deltakelse og praktiske ting rundt kurset? Ta kontakt med Lillestrøm kommunes lokale SIBS-koordinator:

Monica Skogvold
Tittel: Fagleder, avlastningstjenester

Telefon: 468 47 265

Ved spørsmål om forskningsprosjektet, samtykke eller spørreskjemaer, ta kontakt med prosjektleder Krister Fjermestad (kristefj@uio.no94201947 eller forskningskoordinator Synne G. Sætrang (synnesa@uio.no) 99242476.