Hva kan en hjemmehjelp hjelpe til med?

En hjemmehjelp kan hjelpe til med praktiske oppgaver som for eksempel

  • rengjøring av rom som er i daglig bruk
  • klesvask
  • sengeskift
  • hjelp til å bestille husholdningsvarer

Praktisk bistand (hjemmehjelp) gis etter visjonen "hjelp til selvhjelp" med mål om at den enkelte får støtte og veiledning til å ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

Var det hjemmesykepleie du lette etter?

Hvem kan få praktisk bistand (hjemmehjelp)?

Innbyggere som har et helseproblem eller en funksjonssvikt, og som trenger praktisk hjelp til å greie dagliglivets gjøremål.

Hva koster det?

Du må betale en egenandel for praktisk bistand.

Se listen over egenandeler

Slik søker du om praktisk bistand

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Alle søknader om praktisk bistand sendes til Tjenestetorget for  voksne.

Kontakt Tjenestetorget på telefon hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å skrive søknad.

Klage

Du kan klage på tjenestene du får fra kommunen. I tillegg kan du klage på eventuelle vedtak vi fatter eller avslag du får. Ta kontakt med Tjenestetorget.

Nyttige lenker

Kontakt

Tjenestetorget for voksne