Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsen og utviklingen deres får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt.

Tiltak fra ressurs- og familieteamet

Hjelpetiltak/foreldreveiledning, hjelpetiltak i hjemmet, Eksempler på tiltak og metoder, Utredning og kartlegging.

Fosterhjem

Privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har det daglige omsorgsansvaret.

Besøkshjem

Et besøkshjem tar imot barn i helger eller ferier for å gi gode opplevelser for barna og avlastning til foreldrene.

Ettervern

Tilbud for unge voksne mellom 18 og 23 år som tidligere har hatt tiltak i barneverntjenesten frem til fylte 18 år. Tilbudet er frivillig.

Tiltak for enslige mindreårige flyktninger

EMF Lillestrøm er et bo- og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-20 år.

eDialog til barnevernet

Sikker innsending av dokumentasjon til barnevernet med KS Fiks SvarUt via ID-porten.

Ekspertutvalg for barnevern

Ekspertutvalget er ungdom med erfaring fra barnevernet. Ungdommene bruker sin erfaring til å gi råd, anbefalinger og ideer til ansatte i barnevernet.