Har du hatt kontakt med barnevernet? Er du mellom 13 og 25 år? Da er du ekspert på hvordan det er å være ekspert på barnevernet. Vi ønsker akkurat deg som ekspert i ekspertutvalget.

Lillestrøm kommune ønsker å vite hvordan barnevernet kan bli bedre på å hjelpe barn og unge. Da trenger voksne å høre på hva ungdommer selv vil og mener. Du som ungdom har viktig erfaring på hvordan det er å være deg, og hvordan vi kan bli bedre på hvordan forstå og hjelpe. Vil du bidra sammen med oss?

Ekspertutvalget

Ekspertutvalget er ungdom med erfaring fra barnevernet. Ungdommene bruker sin erfaring til å gi råd, anbefalinger og ideer til ansatte i barnevernet. Ekspertutvalget jobber med å styrke ungdommers mulighet til å medvirke og involvere seg.

Ekspertene følges opp av ansatte i ressurs- og -familieteamet. De møtes en gang i måneden. Her jobber vi sammen for å finne måter å gjør opplevelsen med barnevernet bedre.

Ekspertene får

  • Være med å påvirke barnevernet
  • Fellesskap med ungdommer i lik situasjon som seg selv
  • Verdifull jobberfaring
  • Honorar for deltakelse
  • Attest og referanse

Ekspertene velger selv hvor mye tid de ønsker å bruke på Ekspertutvalget, og de velger selv hva de vil være med på.

Kontakt

Om du er interessert i å bli ekspert eller om du lurer på noe om ekspertutvalget kan du ta kontakt med Christina eller Tina på: