116 111 
Kontakt Barnevernsvakta hvis du trenger hjelp på kveldstid eller i helgene.

Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får nok omsorg, bør du melde fra til barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Se hva som står i Lov om barneverntjenester (barnevernloven)

Send inn en bekymringsmelding

Du kan sende inn en bekymringsmelding elektronisk.

Send bekymringsmelding elektronisk

 

Hvis du ønsker å være anonym, kan du ringe eller skrive brev til barnevernet.  

Skjema for bekymringsmelding, last ned skjema

Skjema fra Bufdir

Hvis du ønsker å snakke med noen først

Er du usikker kan du ta kontakt med oss i barneverntjenesten for veiledning på hvordan du skal gå frem. Du kan diskutere saken anonymt.

Les mer om barnevernstjenesten

Barnevernvakten

Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger.

Les mer om og kontakt Barnevernvakten 

Kontakt

Kontaktinfo

Barneverntjenesten

66 93 25 70 Kl. 08.00 - 15.00
barneverntjenesten@lillestrom.kommune.no

Inneholder det du skal skrive sensitiv informasjon ber vi deg bruke denne lenken til SvarUt for å kontakte oss. Skriv til oss med SvarUt/e-dialog.

Mottak nås på:

66938257 

469 04 956

Kl. 08.00 - 15.00

Besøksadresse: Instituttveien 10, 2007 Kjeller

Postadresse: Postboks 313, 2001 Lillestrøm