Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en familie som tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier.

Mange barn trenger litt ekstra voksenkontakt, et utvidet nettverk og flere positive opplevelser i sin hverdag. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten, som skal bidra til å gi barn et ekstra pluss i hverdagen. Samtidig kan det også fungere som avlastning for foreldre som har behov av det.

Hvem kan bli besøkshjem?

Familien må ha en stabil livssituasjon og mulighet til å binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien.

Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem, men det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn.

Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest.
Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest.

Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. 

Hvem er besøksbarna

Barna er mellom 0 og 18 år. 

Barneverntjenesten iverksetter besøkshjem som tiltak i familier som er i behov av det. Barnet trenger ikke å ha diagnose, men som regel har barn som er under våre tjenester noen ekstraordinære omsorgsbehov som regel, men dette varierer fra sak til sak.

Hvordan bli besøkshjem

Barneverntjenesten ønsker seg flere besøkshjem.

Å være besøkshjem innebærer å ha god kapasitet, tid og omsorg til å yte det lille ekstra i den tiden barnet er i besøkshjemmet. Omfanget av tiltaket varerier også fra sak til sak, men vanligst er det en fast helg i måneden. Besøkshjemmet mottar en økonomisk kompensasjon etter gjeldende satser fra KS.

Dersom det er aktuelt for å deg/dere å stå som søkere til å bli besøkshjem, så send oss gjerne en e-post med litt mer informasjon om:

  • Hvem består familien av?
  • Kontaktinformasjon, e-post og telefon
  • Bosted og type bolig?
  • Interesser?
  • Motivasjon for å bli besøkshjem?
  • Preferanse i fht alder på barnet og eventuelt om søsken er aktuelt.

En godkjenning av besøkshjem innebærer minimum 2 samtaler med barneverntjenesten, 1 hjemmebesøk, innhenting av politiattest, signering av taushetserklæring og kontraktinngåelse.

E-post kan sendes til: barneverntjenesten@lillestrom.kommune.no

Vi har også behov for andre typer hjem for barn og unge

Har du mulighet til å hjelpe barn og unge som fosterhjem?
Slik blir du fosterforelder