Krav til fosterforeldre

Fosterforeldre skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie. Det er nødvendig med god vandel og alminnelig god økonomi.

Dere må ha tid og overskudd til å gi barnet et trygt og godt hjem.

Les mer om hvem som kan bli fosterforeldre påbufdir.no

Når du er fosterforelder

Du får opplæring i det å være fosterforelder. Så lenge barnet bor hos deg får du oppfølging, råd og veiledning.
Fosterforeldre mottar en økonomisk godtgjørelse.

Finn mer informasjon hos Bufetat om fosterhjem og hvordan bli fosterforeldre. 

Bor ditt barn i fosterhjem?

Hvis barnet ditt bor i fosterhjem, kan familievernkontoret gi deg tilbud om samtaler og behandling.

Les mer om hva Familievernkontoret kan hjelpe deg med