Tilgjengelighet og kontaktinformasjon

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no.

Du kan også ringe oss på 55 55 33 33 (08.00–15.30).

Ledelsen i NAV Lillestrøm

Daniel Berg- Hansen
Tittel: Kommunalsjef / Leder NAV Lillestrøm

Telefon: 926 07 038

Nina Yvonne Bjønness
Tittel: Leder Helse og inkludering

Telefon: 920 89 733

Geir Sverdrup
Tittel: Leder Arbeid og integrering

Telefon: 918 01 148

Ann Iren Fidgett
Tittel: Leder Velferd og kvalifisering

Telefon: 928 47 785

Råd og veiledning

For privatpersoner

Har du behov for råd og veiledning? Vi viser deg vei til de tjenestene du trenger.

For bedrifter

Ønsker du rekrutteringsbistand?

Hvis du ønsker bistand til rekruttering, kan du ta kontakt med en av markedskontaktene våre eller Key Account Manager.

Markedskontakter

Martin Nordhagen Holth
404 80 949
Martin.Nordhagen.Holth@nav.no

Kristin Bystrøm
Mobil: 476 73 409
Epost: Kristin.Bystrom@nav.no

Inger Marie Uran
Mobil: 932 54 909
Epost: Inger.Marie.Uran@nav.no

Elin Ballari Rise
Mobil: 918 00 102
Epost: Elin.Ballari.Riise@nav.no


Key Account Manager

Flyktningetjenesten

I Lillestrøm kommune er Flyktningetjenesten en del av NAV

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber kommunene om å bosette flyktninger.

  • Det er politikerne i Lillestrøm kommune som avgjør hvor mange flyktninger som skal bli bosatt i kommunen vår.
  • Flyktningetjenesten har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av bosetting for alle enslige voksne og barnefamilier i kommunen
  • Skriftlige henvendelser til flyktningetjenesten kan du sende til postmottak@lillestrom.kommune.no

Om oss

Flyktningtjenesten er organisert NAV Lillestrøm og har ansvar for bosetting og oppfølging av alle enslige voksne flyktninger og familier, mens ansvaret for enslige mindreårige følges opp av EMF Lillestrøm (tiltak for enslige mindreårige flyktninger).

Flyktningtjenesten har ansvar for å tilby introduksjonsprogram til flyktninger i målgruppen. Dette skjer i tett samarbeid med Lillestrøm voksenopplæring som tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedende voksenopplæring (grunnskole for voksne).

Ditt NAV

NAV har en egen tjeneste om som kalles «Ditt NAV». Når du logger deg på, finner du opplysninger om saken din, og du kan ha en skriftlig dialog med NAV. Du kan også sende søknader og meldekort. Har du alderspensjon i kombinasjon med jobb, kan du endre uttaksgraden din.

Se film om hvor enkelt du logger inn på nav.no.

Påvirk NAV Lillestrøm - Si din mening

For å kunne tilby gode tjenester, er vi opptatt av å høre om erfaringene dine i møte med NAV.