Du kan i åpningstiden 09.00-15.00 bruke lokalene til å hente søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp.

Ferdig utfylte søknader, med dokumentasjon, legges i postkassen som tømmes hver dag.

Det er tilgang på skanner og kopimaskin i publikumsmottaket, men det er dessverre ikke tilgang på PC.

Er du i en nødsituasjon, eller av andre årsaker ikke kan ringe med egen telefon, kan du benytte telefonen som står i publikumsmottaket.

NAV kan bistå med strømutgifter

Tilgjengelighet og kontaktinformasjon

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no. Vi oppfordrer til bruk av digitale tjenester så langt det lar seg gjøre under koronasituasjonen for å hindre smitte og press på telefonlinjene.

Du kan også ringe oss på 55 55 33 33 (08.00–15.30).

Under koronasituasjonen er det også opprettet følgende nummer der du kan ta kontakt:

  • Ved spørsmål om sosialhjelp til deg over 30 år - ring 406 33 276
  • Ved spørsmål om sosialhjelp til deg under 30 år - ring 406 13 143
  • Nummer for arbeidsgivere ved spørsmål til NAV 467 43 697

For privatpersoner

Har du behov for råd og veiledning? Vi viser deg vei til de tjenestene du trenger.

Ditt NAV

NAV har en egen tjeneste om som kalles «Ditt NAV»

Når du logger deg på, finner du opplysninger om saken din, og du kan ha en skriftlig dialog med NAV. Du kan også sende søknader og meldekort. Har du alderspensjon i kombinasjon med jobb, kan du endre uttaksgraden din.

Les hvordan du søker sosialhjelp digitalt

For arbeidsgivere

Våre tjenester for arbeidsgivere

Ønsker du rekrutteringsbistand?

Hvis du ønsker bistand til rekruttering, kan du ta kontakt med en av markedskontaktene våre eller Key Account Manager.

Markedskontakter

Martin Nordhagen Holth
404 80 949
Martin.Nordhagen.Holth@nav.no

Kristin Bystrøm
Mobil: 476 73 409
Epost: Kristin.Bystrom@nav.no

Inger Marie Uran
Mobil: 932 54 909
Epost: Inger.Marie.Uran@nav.no

Elin Ballari Rise
Mobil: 918 00 102
Epost: Elin.Ballari.Riise@nav.no


Key Account Manager

For samarbeidspartnere

Kontakt oss:

Ledelsen i NAV Lillestrøm

Daniel Berg- Hansen
Tittel: Kommunalsjef / Leder NAV Lillestrøm

Telefon: 926 07 038

Ann Iren Fidgett
Tittel: Leder Fag og samfunn

Telefon: 928 47 785

Camilla Nyquist
Tittel: Leder Organisasjon og utvikling

Telefon: 924 26 395

Vera Uglem
Tittel: Leder Kartlegging og økonomi

Telefon: 907 87 760

Hilde Iversen
Tittel: Leder Rekruttering og inkludering

Telefon: 413 32 576

Bjørn Heger
Tittel: Leder Arbeid og integrering

Telefon: 938 45 369

Eline Reiten Sæta
Tittel: Leder Avdeling Ung

Telefon: 938 91 151

Marte Drejer Thomassen
Tittel: Leder Arbeid og kvalifisering

Telefon: 482 78 510

Siv Tone Jakobsen Tomasgard
Tittel: Leder Arbeid og vedtak

Telefon: 970 61 483

Sissel Erika Nilsen
Tittel: Leder Arbeid og rådgivning

Telefon: 905 76 358

Påvirk NAV Lillestrøm - Si din mening

For å kunne tilby gode tjenester, er vi opptatt av å høre om erfaringene dine i møte med NAV.

Saker fra NAV