Økonomitips

Lån og kreditt:

 • Ikke prøv å løse krisen ved å ta opp mer lån. Ikke betal regninger med kreditt.
 • Kan du få samlet, eller bedre betingelser på lån som du har? Ring banken for å høre om muligheter.
 • Har du gjeldsforsikring? Sjekk i så fall denne nå.
 • Ser du at du ikke klarer å betale regninger til forfall, eller hvis du har fått inkassosaker, ta kontakt tidligst mulig med leverandør/inkassoselskapet, og fortell dem om planen du har satt opp for når du skal betale.
 • Søke avdragsutsettelse på boliglån. Ta kontakt med banken din.
 • Søke rente og betalingsutsettelse hvis du har studielån i Statens lånekasse

Unødige utgifter

 • Si opp unødvendige abonnementer og eventuelt dobbeltforsikringer.
 • Sjekk mulighet for billigere telefon-, bredbånd-, forsikring- og strømabonnementer. Se forbrukerradet.no for oversikt over de billigste tjenestene.
 • Vurder salg av bil. Husk alle utgiftene som bilen medfører.
 • Vurder salg av ting du ikke har bruk for (dette for å skaffe ekstra penger/likviditet). Finn.no kan benyttes, vis varsomhet og følg Finn.no sine smittevernregler ved kjøp og salg for å unngå smitte.

Planer, budsjett og regninger:

 • Ta en gjennomgang av den nye situasjonen. Sett opp budsjett, og lag en plan når du kan betale utgifter det ikke er dekning for i denne måneden. Sette av feriepenger og skatt til gode til regninger du eventuelt ikke får betalt nå. 
 • Sjekk om du har krav på bostøtte på husbanken.no.
 • Ved trekk i lønn og delvis permittering, må permitteringsvarsel sendes namsmyndighet.
 • Bidragspliktige bør søke om redusert underholdsbidrag (barnebidrag). Beregn barnebidrag. 
 • Kontroller at skattetrekket er riktig. Kanskje du betaler for mye skatt nå.
 • Sett opp budsjett, og følg det.
 • Hvis du ikke allerede har en buffer, lag rom for dette i budsjettet ditt.

Hvilke regninger bør betales først: 

 1. Husleie og fellesutgifter til borettslaget/kommunale avgifter på bolig
 2. Boliglån
 3. Strøm
 4. Mat
 5. Barnehage/SFO/AKS
 6. Barnebidrag
 7. Telefon/internett
 8. Nødvendig transport
 9. Forsikringer
 10. Andre regninger

Økonomisk rådgivning:

Dersom du ha behov for økonomisk rådgivning – kan NAV bistå med dette. Dette er en svært krevende situasjon for NAV med alle søknader og sykemeldinger, så vær tålmodig og klar over at det kan bety noe ventetid.

Nav Gjeldsrådgivningstelefon – økonomirådstelefonen i Nav telefon 55 55 33 39 er en tjeneste alle kan benytte seg av for enkel råd og veiledning både på telefon og chat. Økonomirådstelefonen kan gi enkel råd og veiledning både på telefon og chat. Saken som er mer omfattende og individuell vil bli henvist til Nav-kontoret i kommunen.

Sosialhjelp:

Når alle andre muligheter er utprøvd er sosialhjelp det siste økonomiske sikkerhetsnettet i samfunnet. Sosialhjelp er en ytelse man har rett på hvis man går tom for penger og trenger midler til livsopphold. Personer som ikke har inntekt eller har behov for akutt hjelp, kan søke sosialhjelp, og alle kommuner tilbyr dette. 

Nå kan du også i tillegg søke sosialhjelp digitalt i Lillestrøm kommune. Du også kommunisere digitalt med oss om sosialhjelp ved å logge inn på mitt nav og bruke funksjonen "Skriv til oss".