For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Commfides.

Trenger du hjelp til å søke?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe oss på 406 33 276 hvis du er over 30 år og på 406 13 143 hvis du er under 30 år og få veiledning over telefon. Hvis du har spørsmål om din søknad kan du også kommunisere digitalt med oss ved å logge inn på Mitt NAV og bruke funksjonen "Skriv til oss". 

Andre måter å søke sosialhjelp

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å bruke den digitale løsningen. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å søke digitalt, kan du fortsatt møte opp på NAV-kontoret og bruke papirsøknad. Vi holder åpent hver dag fra kl. 09.00-15.00, og søknadsskjema på papir finner du hos oss. Ferdig utfylte søknader, med dokumentasjon, legger du i postkassen som tømmes hver dag. Det er også skanner og kopimaskin i lokalene som du kan bruke.

Er du i en nødsituasjon kan du henvende deg til en NAV-ansatt, ringe oss med egen telefon eller bruke telefonen som står i lokalene våre.

Mer informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no