Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Commfides.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe oss på 406 33 276 hvis du er over 30 år og på 406 13 143 hvis du er under 30 år og få veiledning over telefon. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad. Dersom du har spørsmål om din søknad kan du også kommunisere digitalt med oss ved å logge inn på Mitt NAV og bruke funksjonen "Skriv til oss". 

Begrenset tilgang til publikumsmottaket hos NAV Lillestrøm

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å benytte seg av den nye digitale løsningen for å søke sosialhjelp. Grunnet hensyn til koronavirussmitte er ikke publikumsmottaket bemannet på vanlig måte. Du kan i åpningstiden 09.00-15.00 bruke lokalene til å hente søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp dersom du er forhindret fra å bruke den digitale løsningen. Ferdig utfylte søknader, med dokumentasjon, legges i postkassen som tømmes hver dag.

Det er også tilgang på skanner og kopimaskin i lokalene.
Er du i en nødsituasjon, eller av andre årsaker ikke kan ringe eller ta kontakten på telefon, kan du benytte vår telefon som står i mottaket.

Mer informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no