Hva er støttekontakt (fritidskontakt)?

Støttekontakten kan bli med deg på kino, trening eller andre sosiale aktiviteter.​ Hjelpen blir gitt etter dine ønsker.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

Hva koster det?

Det er gratis å ha støttekontakt, men kostnader til turer og aktiviteter må du dekke selv. For eksempel inngangsbillett til svømmehall eller billett til kino.

Søknadsskjema for voksne

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)

Tjenestetorget for voksne

Søknadsskjema for barn, unge og familier

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen med å søke.

Søk om helse- og omsorgstjenester for barn

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Ta kontakt med tildelingbarnogunge@lillestrom.kommune.no for å få tilsendt søknaden i PDF-format.

Tjenestetorg barn, unge og familier

Hvordan er tjenesten organisert?

Støttekontakt kan organiseres på tre måter:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Aktiv fritid har ansvar for gjennomføringen av tjenesten

Ledsagerbevis

Du kan også søke om ledsagerbevis

Vil du bli støttekontakt (fritidskontakt)?

Støttekontakten jobber for å motivere til og tilrettelegge for sosialt samvær og en meningsfull fritid for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Søk om å bli støttekontakt