Hva er støttekontakt (fritidskontakt)?

Støttekontakten kan bli med deg på kino, trening eller andre sosiale aktiviteter.​ Hjelpen blir gitt etter dine ønsker.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

Hva koster det?

Det er gratis å ha støttekontakt, men kostnader til turer og aktiviteter må du dekke selv. For eksempel inngangsbillett til svømmehall eller billett til kino.

Hvordan søke?

Fyll ut søknadskjema og send inn til oss.

Trenger du hjelp til å søke eller ønsker mer informasjon? Kontakt oss på e-post: 
tildelingbarnogunge@lillestrom.kommune.no

Hvordan er tjenesten organisert?

Støttekontakt kan organiseres på tre måter:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Aktiv fritid har ansvar for gjennomføringen av tjenesten

Ledsagerbevis

Du kan også søke om ledsagerbevis

Vil du bli støttekontakt (fritidskontakt)?

Støttekontakten jobber for å motivere til og tilrettelegge for sosialt samvær og en meningsfull fritid for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Søk om å bli støttekontakt