Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Barn og unge med sykdom eller nedsatt funksjonsevne, og behov for bistand for å delta på arrangementer, kan søke om ledsagerbevis.

Vi vurderer alderen og funksjonsnivået ditt når vi bestemmer hvem som skal få ledsagerbevis.

Ordningen gjør det mulig å ta med seg en ledsager gratis på offentlige kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlig transport. Nedre aldersgrense er 8 år.

Hvordan søke?

Last ned søknadskjema og send inn til oss.

Søk om ledsagerbevis

Trenger du hjelp til å søke eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Servicesenteret

Merk deg følgende før du følger linken og søker på vegne av deg selv eller andre:

  • Ha klart passbilde/ansiktsbilde samt dokumentasjon fra lege eller offentlig helse- /sosialetat.
  • Dokumentasjonen er sensitive personopplysninger og må sendes per post sammen med referansenummeret på søknaden.
  • Har vi ikke mottatt bilde og dokumentasjon innen 14 dager, slettes søknaden uten nærmere varsel.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Fritidskontakt (støttekontakt)

Var det støttekontakt du lette etter?

Retningslinjer

Vi følger veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede fra Bufdir

Les retningslinjene fra Bufdir