Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge

Fysikalsk behandling og hjelp til tilpasning av barnets hjem, nærmiljø og hjelpemidler. for barn og unge 0-18 år.

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan søke om ledsagerbevis.

Opplæring og veiledning for foresatte til barn og unge

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknadsskjema, krav og regelverk.

Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et tilbud om hjelp og støtte til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. Familiene kan få gratis hjelp og støtte to til fire timer i uka i ca. seks måneder.