Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge

Barn og unge, som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne, kan få hjelp av fysioterapeut eller ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Du kan få hjelp hjemme, på helsestasjon, i barnehagen og på skolen.

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan du søke om ledsagerbevis.

Opplæring og veiledning for foresatte til barn og unge

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknadsskjema, krav og regelverk.

Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et tilbud om hjelp og støtte til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. Familiene kan få gratis hjelp og støtte to til fire timer i uka i ca. seks måneder.