Informasjon om koronavaksine

Vaksineringen har flyttet til OKS Romerikskirken

Koronainformasjon

Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge

Fysikalsk behandling og hjelp til tilpasning av barnets hjem, nærmiljø og hjelpemidler. for barn og unge 0-18 år.

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan søke om ledsagerbevis.

Opplæring og veiledning for foresatte til barn og unge

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning.

HC-parkering

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et tilbud om hjelp og støtte til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. Familiene kan få gratis hjelp og støtte to til fire timer i uka i ca. seks måneder.