Hvem kan søke?

Tilbudet er i første rekke beregnet på forflytningshemmet fører av motorvogn, men også forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan innvilges tillatelse.

  • Hjelpemiddel for den som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkering på ett eller flere steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
  • Skal løse konkrete parkeringsproblemer for personer med vansker for å bevege seg.
  • Både den medisinsk betingede bevegelseshemningen og det konkrete parkeringsbehovet vurderes ved tildeling av tillatelse.

Hvordan søke?

Last ned søknadsskjema

Søknad med legeerklæring sendes så til Lillestrøm parkering AS, Storgata 16, 2000 LILLESTRØM. Eventuelt kan de leveres ved vårt kundesenter på samme adresse.

Du kan også ta kontakt med Lillestrøm parkering for å få tilsendt skjema for søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede og legeerklæring.

Søknaden må inneholde:

  • Redegjøring for hvilke forhold som gjør at det er behov for å parkere på steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
  • Konkrete steder og situasjoner som utgjør behov for parkeringslettelse.

Hvordan blir søknaden behandlet?

Søknaden behandles hos Lillestrøm parkering. Ved avslag kan det påklages egen kommunal klagenemnd for HC saker. Ved spørsmål ta kontakt med vårt kundesenter.

Parkeringsbeviset

Ved godkjent søknad får du utstedt et bevis for parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Regelverk

Regelverket er fastsatt i Forskrift om parkering for forflytningshemmede.