Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er økonomisk støtte til privatpersoner som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Stønaden gis til den eller de som utfører omsorgsoppgavene. Målet med omsorgsstønad er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Hvem kan søke om omsorgsstønad?

  • Personer som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid av varig karakter, det vil si normalt over 2 år.
  • Foreldre med barn under 18 år hvor omsorgsarbeidet går utover normal omsorgsplikt.
  • Den omsorgstrengende må være hjemmeboende og bo i Lillestrøm kommune.
  • Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
  • Dere må allerede ha søkt om hjelpestønad fra NAV

Ordningen kan kombineres med andre kommunale tjenester.

Søknadsskjema for voksne

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)

Søknadsskjema for barn, unge og familier

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen med å søke.

Søk om helse- og omsorgstjenester for barn

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Ta kontakt med tildelingbarnogunge@lillestrom.kommune.no for å få tilsendt søknaden i PDF-format.

Søknadfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kontakt

Tjenestetorg barn, unge og familier

Tjenestetorget for voksne