Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er lønn til privatpersoner, for eksempel foresatte eller andre pårørende, som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid for sitt barn/ungdom.

betyr at arbeidet må være av varig art og ha et visst omfang.  gis til den eller de som utfører omsorgsoppgavene.

Hvem kan søke om omsorgsstønad?

  • Personer som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid av varig karakter, det vil si normalt over 2 år.
  • Foreldre med barn under 18 år hvor omsorgsarbeidet går utover normal omsorgsplikt.
  • Kommunen må også vurdere at omsorgsstønaden er det beste alternativet.
  • Den omsorgstrengende må være hjemmeboende og bo i Lillestrøm kommune.
  • Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
  • Dere må allerede ha søkt om hjelpestønad fra NAV

Ordningen kan kombineres med andre kommunale tjenester.

Hvordan søker du?

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen med å søke.

Søk om helse- og omsorgstjenester for barn

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Ta kontakt med tildelingbarnogunge@lillestrom.kommune.no for å få tilsendt søknaden i PDF-format.

Søknadfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kontakt

Tjenestetorg barn, unge og familier