Husk oppsigelsesfrist

Sørg for at oppsigelsesfristens utløp faller på samme dato som arbeidslederes nye kontrakt med ny leverandør trer i kraft.

Det er 3 måneders oppsigelse fra den 1. i hver måned.

Se hva BPA er og hvordan ordningen fungerer

Dette er ditt ansvar

Skal du bytte leverandør må du gi saksbehandleren din beskjed, og legge ved bekreftelse på mottatt oppsigelse fra leverandør og hvilken leverandør du ønsker i stedet.

Dette er kommunens ansvar

Vi sender et bekreftelsesbrev til ny leverandør.

Dette er den nye leverandørens ansvar

Den nye leverandøren vil sende deg en ny avtale som du, leverandøren og kommunen skal signere. Leverandørene og du må selv sørge for en smidig overgang mellom leverandørene.