Hva gjør leverandøren i en BPA-ordning?

Leverandøren skal ha det overordnede arbeidsgiveransvaret for assistentene. Det betyr at de skal

  • hjelpe til med ansettelser og oppsigelser
  • ha ansvar for at arbeidsmiljøloven følges
  • betale ut lønn til assistentene
  • De har også ansvar for at du får nødvendig opplæring og veiledning, samt kursing av assistentene dine.

Hvordan velger jeg leverandør?

Du har fritt brukervalg. Det betyr at det er opp til deg å velge den av leverandørene kommunen har avtale med, som du tenker oppfyller behovet ditt best. Vi i kommunen har ikke vurdert kvaliteten på tjenesten leverandørene gir.

Hvilke leverandører kan jeg velge mellom?

Du kan velge mellom 15 leverandører. Leverandørene har vært med på en konkurranse for å levere tjenester, og står rangert etter resultatet av den.

Bytte av leverandør

Du kan når som helst bytte leverandør