Lillestrøm kommune ønsker å tilby innbyggere med bistandsbehov en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Og at de skal kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Fagboken "Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede" er rettet mot ansatte og frivillige som jobber for, og sammen med personer med utviklingshemming.

Boken er skrevet av ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune i samarbeid med fagpersoner ved VID vitenskapelige høgskole, Universitetet i Sørøst-Norge og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Innhold

  • Kapittel 1 Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming - professor Inger Marie Lid presenterer FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen utfordrer vår forståelse rundt tilgjengelighet til kultur- og fritidsarenaer.
  • Kapittel 2 Aksjonslæring - førstelektor Gro Lorentzen redegjør for hvordan ansatte kan gjøre dette gjennom å bruke egne erfaringer.
  • Kapittel 3 Kartlegging - Marianne Kreutz, Katarzyna Ewa Ziemba og Ellen Margrete Graarud tar utgangspunkt i sin egen praksiserfaring. De argumenterer for viktigheten av å systematisere kartleggingen gjennom å ta utgangspunkt i egne eksempler.
  • Kapittel 4 Brukermedvirkning - Elisabeth Antonsen, Elisabeth Bjelke og Anette Sund redegjør for dette som en rettighet for personer med utviklingshemming og synliggjør utfordringene en kan møte som ansatte og frivillige.
  • Kapittel 5 Samarbeid med frivillige - Dag Kjensjord og Ellen Margrete Graarud synliggjør hvordan en kan arbeide for å etablere et godt samarbeid mellom en kommune og en eller flere frivillige organisasjoner.

Podkast

Intro og forord

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

 

Last ned og kjøp boken

Last ned PDF av fagboken her

Fagboken kan kjøpes hos Svein Sandnes Bokforlag