Hvem er vi?

I Lillestrøm kommune har vi tre arbeids- og aktivitetssentre: Solbakken, Verkstedgården og Løkenåsen. Her tilbys ulike arbeidsoppgaver og aktiviteter i gruppe eller individuelt. Vi gir også tilbud om varig tilrettelagt arbeid i ordinære bedrifter (VTAO) med utvidet oppfølging. I tillegg samarbeider vi med vekstbedriftene Heia Vita & Norasonde som tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Vi legger til rette for gode overganger mellom skole, jobb og arbeids- og aktivitetstilbud. Dette gir deg muligheten for å prøve ut andre tilbud etter hvert som du utvikler deg.

Hvem kan få tilbud?

  • Du har fylt 18 år og har behov for et tilrettelagt tilbud
  • Du mottar 100% uføretrygd
  • Du må være innbygger i Lillestrøm kommune
  • Du må ha et vedtak før du får et tilbud på arbeid- og aktivitetssenter. Det søkes gjennom tjenestetorg.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr opplæring og veiledning med fokus på utvikling.

Les mer Brosjyre arbeid og aktivitet Lillestrøm kommune (PDF)

Les mer på tilrettelagt arbeid.

Transport

For å komme deg til og fra arbeids- og aktivitetssenteret tar vi utgangspunkt i at du kan bruke offentlig transport eller trene på dette, om du ikke har egen bil.

Det gjøres individuelle vurderinger der offentlig transport ikke er aktuelt, eller du ikke har egen bil. Dette er en tjeneste du betaler for.

Hvis du ansettes i Tilrettelagt arbeid, må du kunne komme deg til og fra arbeid selv.

Hvordan søke?

Tilbud på arbeid og aktivitetssenter søkes igjennom Tjenestetorget for voksne. Vi anbefaler å søke når du er 16 år.

Tilrettelagt arbeid søkes direkte til seksjon for tilrettelagt arbeid.

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)

Lenker til andre arbeidstilbud i Lillestrøm kommune