Tilrettelagt arbeid

Tilrettelagt arbeid i Lillestrøm kommune jobber for at mennesker med 100 prosent uføretrygd og utviklingshemning, eller med behov for utvidet oppfølging, skal bli inkludert i det ordinære arbeidslivet.