Vi ønsker å komme i kontakt med elever gjennom skolen så tidlig som mulig. Dette for å etablere en god relasjon og å støtte eleven videre i å ta egne valg. Vi ønsker å samarbeide med lærere når vi får nye elever, og sette opp mål ut ifra individuell opplæringsplan, blant annet hensikt og mål for praksis. 

Etter opplæring skal du som elev kunne

  • Jobbe selvstendig
  • Kunne bruke nettbrett eller arbeidslister
  • Gi beskjed ved fravær
  • Kjenne til IK-mat (internkontroll mat)
  • Følge arbeidsplassens regler for et godt arbeidsmiljø

Hvordan jobber vi

Sammen med elev og skole planlegger vi hvilke arbeidsstasjoner eleven skal prøve før vi tar en 4 ukers evaluering. Om praksis ikke fungerer kan vi være behjelpelig med kontakt til arbeid- og aktivitetssenter for mulighet til praksisplass der.

Vi ønsker at elevene skal kunne øve seg på å snakke for seg selv og veiledes i å ta egne valg. I samarbeid med skole og elev kan vi være med å vurdere mulighetene videre til VTO, VTA eller arbeid- og aktivitetssenter etter praksis.

Ordforklaringer

VTO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet

VTA - varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

IK mat - Intern Kontroll for mathåndtering ved salg