Ledige stillinger

Barnehageassistent Garderåsen barnehage

Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune ligger under Bo- og miljøtjenester, avdeling for Arbeid og aktivitet. Vi oppfordrer interesserte til å lese på siden vår på innbyggerportalen til Lillestrøm kommune, for mer informasjon om våre tjenester og tiltaket varig tilrettelagt arbeid.

Om stillingen  

Vi finner sammen ut hvilke arbeidsoppgaver som passer best for deg, og du vil få god opplæring og oppfølging. Her er eksempel på arbeidsoppgaver du kan få: 

 • Være en støttespiller for barna og gi omsorg og trygghet
 • Hjelpe til på turer i skogen
 • Hjelpe til ved av og påkledning i garderoben
 • Delta i formingsaktiviteter. Mulighet for å være kreativ og komme med ideer
 • Hjelpe til med å tilberede og servere måltider
 • Være med å planlegge og bestille matvarer og andre varer
 • Være til stede på uteområdene og være en aktiv deltager i leken 

Krav

 • Du er innbygger i Lillestrøm kommune
 • Du har 100% uføretrygd
 • Du kan komme deg til og fra jobb selv 

Kvalifikasjoner

 • Du må være motivert for jobben
 • Du må like å være sammen med barn
 • Du må like å være ute i all slags vær
 • Du har godt humør og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du liker å samarbeide  

Stillingsstørrelse  

100 % varig tilrettelagt stilling, men stillingsstørrelsen kan tilpasses etter søkers ønske. Arbeidsplass er fleksibel med arbeidstid og stillingsstørrelse. Arbeidstid vil være på dagtid 

Lønn  

30,- kroner per time i tillegg til uføretrygd 

Om arbeidsplassen

Garderåsen barnehage er en liten barnehage som ligger i et tun ved skogkanten med flott uteområde og terreng som innbyr til lek og utforskning. Barnehagen har fokus på natur, miljø, fysisk aktivitet, helse og utvikling. Barnehagen har tre avdelinger: 1 avdeling for små barn og 2 avdelinger for store barn, og de har totalt 55 plasser.  

Arbeidssted

Garderåsveien 202, 1900 Fetsund 

Kontaktinfo  

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:  

Marlene Roskifte

Marlene Roskifte
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 405 50 627

Gravplassarbeider Blaker, Sørum og Frogner kirkegård

Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune ligger under Bo- og miljøtjenester, avdeling for Arbeid og aktivitet. Vi oppfordrer interesserte til å lese på siden vår på innbyggerportalen til Lillestrøm kommune, for mer informasjon om våre tjenester og tiltaket varig tilrettelagt arbeid. 

Dette er eksempler på oppgaver som gravplassmedarbeider

 • Klippe, rake og stelle plener
 • Plante busker og blomster
 • Holde det pent på gravplasser
 • Holde det rent og ryddig på hele gravplassen 

Krav 

 • Innbygger i Lillestrøm kommune
 • 100% uføretrygd
 • Du kan komme deg til og fra jobb selv 

Kvalifikasjoner

 • Liker praktisk arbeid
 • Du må like å være ute i all slags vær
 • Du er motivert for å jobbe
 • Førerkort klasse B1 

Stillingsstørrelse

20- 100% varig tilrettelagt stilling. Arbeidsplass er fleksibel med arbeidstid og stillingsstørrelse. Arbeidstid vil være på dagtid 

Lønn 

30:,- kroner per time i tillegg til uføretrygd 

Om arbeidsplassen

Lillestrøm kirkelige fellesråd har ansvaret for kirkebyggene, alt som skjer i kirkene og i byggene til kirken, gravferder og å drifte gravplassene. De står for administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 8 menigheter i Lillestrøm kommune. 

Arbeidssted

Blaker, Frogner og Sørum kirkegård 

Kontaktinfo

Liv-Ingjerd Volden

Liv-Ingjerd Risan Volden
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 456 65 636

Gravplassmedarbeider Fet kirkegård

Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune ligger under Bo- og miljøtjenester, avdeling for Arbeid og aktivitet. Vi oppfordrer interesserte til å lese på siden vår på innbyggerportalen til Lillestrøm kommune, for mer informasjon om våre tjenester og tiltaket varig tilrettelagt arbeid. 

Om stillingen

Vi finner sammen ut hvilke arbeidsoppgaver som passer best for deg, og du vil få god opplæring og oppfølging. Her er eksempel på arbeidsoppgaver du kan få: 

 • Klippe, rake og stelle plener
 • Plante busker og blomster
 • Holde det pent på gravplasser
 • Holde det rent og ryddig på hele gravplassen 

Krav 

 • Du er innbygger i Lillestrøm kommune
 • Du har 100% uføretrygd
 • Du kan komme deg til og fra jobb selv 

Kvalifikasjoner

 • Liker praktisk arbeid
 • Du er motivert for å jobbe 

Stillingsstørrelse

20- 100 % varig tilrettelagt stilling. Arbeidsplass er fleksibel med arbeidstid og stillingsstørrelse. Arbeidstid vil være på dagtid 

Lønn

30,- kroner per time i tillegg til uføretrygd.

Om arbeidsplassen

Lillestrøm kirkelige fellesråd har ansvaret for kirkebyggene, alt som skjer i kirkene og i byggene til kirken, gravferder og å drifte gravplassene. De står for administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 8 menigheter i Lillestrøm kommune. 

Arbeidssted

Fet kirkegård, Kirkeveien 185, 1900 Fetsund 

Kontaktinfo 

Liv-Ingjerd Volden

Liv-Ingjerd Risan Volden
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 456 65 636

Gravplassmedarbeider Skedsmo kirkegård

Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune ligger under Bo- og miljøtjenester, avdeling for Arbeid og aktivitet. Vi oppfordrer interesserte til å lese på siden vår på innbyggerportalen til Lillestrøm kommune, for mer informasjon om våre tjenester og tiltaket varig tilrettelagt arbeid. 

Om stillingen

Vi finner sammen ut hvilke arbeidsoppgaver som passer best for deg, og du vil få god opplæring og oppfølging. Her er eksempel på arbeidsoppgaver du kan få: 

 • Klippe, rake og stelle plener
 • Plante busker og blomster
 • Holde det pent på gravplassen
 • Holde det rent og ryddig på hele gravplassen 

Krav

 • Du er innbygger i Lillestrøm kommune
 • Du er 100% ufør
 • Du kommer deg til og fra jobb selv 

Kvalifikasjoner

 • Du må like å være ute i all slags vær
 • Liker praktisk arbeid
 • Du er motivert for å jobbe 

Stillingsstørrelse

20- 100 % varig tilrettelagt stilling. Arbeidsplass er fleksibel med arbeidstid og stillingsstørrelse. Arbeidstid vil være på dagtid 

Lønn

30,- kroner per time i tillegg til uføretrygd 

Om arbeidsplassen

Lillestrøm kirkelige fellesråd har ansvaret for kirkebyggene, alt som skjer i kirkene og i byggene til kirken, gravferder og å drifte gravplassene. De står for administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 8 menigheter i Lillestrøm kommune. 

Arbeidssted

Skedsmo kirkegård, Gjoleidveien 5, 2019 Skedsmokorset  

Kontaktinfo

Marlene Roskifte

Marlene Roskifte
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 405 50 627

Gravplassmedarbeider Stalsberghagen kirkegård

Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune ligger under Bo- og miljøtjenester, avdeling for Arbeid og aktivitet. Vi oppfordrer interesserte til å lese på siden vår på innbyggerportalen til Lillestrøm kommune, for mer informasjon om våre tjenester og tiltaket varig tilrettelagt arbeid. 

Om stillingen

Vi finner sammen ut hvilke arbeidsoppgaver som passer best for deg, og du vil få god opplæring og oppfølging. Her er eksempel på arbeidsoppgaver du kan få: 

 • Klippe, rake og stelle plener
 • Plante busker og blomster
 • Holde det pent på gravplasser
 • Holde det rent og ryddig på hele gravplassen 

Krav

 • Du er innbygger i Lillestrøm kommune
 • Du har 100% uføretrygd
 • Du kommer deg til og fra jobb selv 

Kvalifikasjoner

 • Du må like å være ute i all slags vær
 • Liker praktisk arbeid
 • Du er motivert for å jobbe 

Stillingsstørrelse

20- 100 % varig tilrettelagt stilling. Arbeidsplass er fleksibel med arbeidstid og stillingsstørrelse. Arbeidstid vil være på dagtid 

Lønn

30,- kroner per time i tillegg til uføretrygd 

Om arbeidsplassen

Lillestrøm kirkelige fellesråd har ansvaret for kirkebyggene, alt som skjer i kirkene og i byggene til kirken, gravferder og å drifte gravplassene. De står for administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 8 menigheter i Lillestrøm kommune. 

Arbeidssted

Stalsberghagen kirkegård, Øvre Rælingsveg 1, 2005 Rælingen

Kontaktinfo

Marlene Roskifte

Marlene Roskifte
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 405 50 627

Husvert Solheimsgata

Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune ligger under Bo- og miljøtjenester, avdeling for Arbeid og aktivitet. Vi oppfordrer interesserte til å lese på siden vår på innbyggerportalen til Lillestrøm kommune, for mer informasjon om våre tjenester og tiltaket varig tilrettelagt arbeid. 

Om stillingen 

Vi finner sammen ut hvilke arbeidsoppgaver som passer best for deg og hvilke oppgaver du skal jobbe med. Du vil få god opplæring og oppfølging. Dette er eksempler på oppgaver som hører til stillingen som husvert. 

Arbeidsoppgaver

 • Fordelt på tre etasjer. 
 • Sette på kaffe til møter og til lunsj
 • Rydde på kjøkken
 • Rense kaffemaskin 
 • Holde orden på møterom
 • Gå med papp og papirsøppel
 • Rydde på plass bestilte varer
 • Rengjøre leker, lekerom og møbler. 
 • Vanne og stelle blomster
 • Fylle ark i kopimaskin og holde orden på kopirom.
 • Ordne biler, fylle spylevæske. Rengjøre og støvsuge avdelingens biler.  

Krav

 • Du er innbygger i Lillestrøm kommune
 • Du er 100% ufør
 • Du kommer deg til og fra jobb selv 

Kvalifikasjoner

 • Du liker å rydde og holde orden
 • Du er motivert for å jobbe
 • Du er sosial og liker å jobbe rundt mennesker
 • Du kan utføre arbeidsoppgaver alene (etter opplæring)
 • Du liker varierte arbeidsoppgaver
 • Du må ikke ha førerkort for å søke på denne stillingen. 

Stillingsstørrelse

21 %, det samme som fire timer to dager i uka. Arbeidstid vil være på dagtid.  

Lønn

30,- kroner per time i tillegg til uføretrygd 

Om arbeidsplassen 

Solheimsgata 18 er et kontorbygg i Lillestrøm sentrum. I disse kontorene jobber fagstab i Oppvekst, pedagogisk psykologisk avdeling (PPA), ledergruppe oppvekst og deler av helsetjenestene for barn og unge. 

Arbeidssted  

Solheimsgata 18, 2000 Lillestrøm 

Kontaktinfo

Liv-Ingjerd Volden

Liv-Ingjerd Risan Volden
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 456 65 636

Servicevert Skedsmotun

Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune ligger under Bo- og miljøtjenester, avdeling for Arbeid og aktivitet. Vi oppfordrer interesserte til å lese på siden vår på innbyggerportalen til Lillestrøm kommune, for mer informasjon om våre tjenester og tiltaket varig tilrettelagt arbeid. 

Om stillingen

Vi finner sammen ut hvilke arbeidsoppgaver som passer best for deg og hvilke oppgaver du skal jobbe med. Du vil få god opplæring og oppfølging. Dette er eksempler på oppgaver som hører til stillingen som seksjonsassistent: 

 • Smøre mat til beboere
 • Servere frokost og lunsj
 • Sette inn og ta ut av oppvaskmaskin
 • Rengjøring av kjøkken
 • Registrere temperaturer og sjekke utløpsdatoer
 • Fylle på forbruksvarer
 • Utenom måltider, gjennomføre aktiviteter med beboere. F eks kaste ball og lese avis.  

Krav

 • Du er innbygger i Lillestrøm kommune
 • Du har 100% uføretrygd
 • Du kan komme deg til og fra jobb selv 

Kvalifikasjoner 

 • Du er motivert for å jobbe 
 • Du liker å rydde og holde orden
 • Du er sosial og liker å jobbe rundt mennesker
 • Du kan utføre arbeidsoppgaver alene (etter opplæring)
 • Du liker varierte arbeidsoppgaver 

Stillingsstørrelse  

80- 100 % varig tilrettelagt stilling, men stillingsstørrelsen kan tilpasses etter søkers ønske. Arbeidstiden er primært kl 0800-1400.  

Lønn

30,- kroner per time i tillegg til uføretrygd 

Om arbeidsplassen

Skedsmotun bo og behandlingssenter er et sykehjem med 3 langtidsavdelinger, korttid og KAD. Sykehjemmet ligge sentralt til i nærheten av Skedsmokorset bussholdeplass. Vi har helsefagarbeidere, sykepleiere og pleiemedarbeidere og har fokus på fag og aktivitet til våre beboere.  

Arbeidssted 

Skedsmotun bo og behandlingssenter, Husebyveien 18, 2020 Skedsmokorset 

Kontaktinfo

Rebecca Ø. Kolstad

Rebecca Østli Kolstad
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 947 91 478

Servicevert Pålsetunet

Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune ligger under Bo- og miljøtjenester, avdeling for Arbeid og aktivitet. Vi oppfordrer interesserte til å lese på siden vår på innbyggerportalen til Lillestrøm kommune, for mer informasjon om våre tjenester og tiltaket varig tilrettelagt arbeid. 

Om stillingen

Vi finner sammen ut hvilke arbeidsoppgaver som passer best for deg og hvilke oppgaver du skal jobbe med. Du vil få god opplæring og oppfølging. Her er eksempler på arbeidsoppgaver du kan få:

 • Smøre mat til beboere 
 • Servere frokost og lunsj
 • Være sammen med beboere under måltidet
 • Sette inn og ut av oppvaskmaskinen
 • Faste renholds oppgaver på kjøkkenet
 • Hente/sortere tøy, og legge på plass på beboerrom/tøylager
 • Lage hygge for beboerne for eksempel. Samtaler, servere kaffe med mer. 

Krav

 • Du er innbygger i Lillestrøm kommune
 • Du har 100% uføretrygd
 • Du kan komme deg til og fra jobb selv 

Kvalifikasjoner

 • Du er motivert for å jobbe 
 • Du liker å rydde og holde orden
 • Du er sosial og liker å jobbe rundt mennesker
 • Du kan utføre arbeidsoppgaver alene (etter opplæring)
 • Du liker varierte arbeidsoppgaver 

Stillingsstørrelse

50-100 % varig tilrettelagt stilling, men stillingsstørrelsen kan tilpasses etter dine ønsker. Arbeidsplass er fleksibel med arbeidstid og stillingsstørrelse. Arbeidstid vil være på dagtid. 

Lønn

30,- kroner per time i tillegg til uføretrygd 

Om arbeidsplassen

Pålsetunet Bo og servicesenter et sykehjem plassert på Nerdrum i Fetsund, Lillestrøm kommune. Sykehjemmet har 69 pasienter i institusjon fordelt på:1 langtidsavdeling, 1 demensavdeling, 1 korttidsavdeling. Denne stilingen er på demensavdelingen. 

Arbeidssted

Pålsetunet Bo og Servicesenter, Pålsebakken 5, 1900 Fetsund 

Kontaktinfo  

Rebecca Ø. Kolstad

Rebecca Østli Kolstad
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 947 91 478

Vaktmesterassistent Kirkelig fellesråd

Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune ligger under Bo- og miljøtjenester, avdeling for Arbeid og aktivitet. Vi oppfordrer interesserte til å lese på siden vår på innbyggerportalen til Lillestrøm kommune, for mer informasjon om våre tjenester og tiltaket varig tilrettelagt arbeid. 

Om stillingen

Vi finner sammen ut hvilke arbeidsoppgaver som passer best for deg, og du vil få god opplæring og oppfølging. Her er eksempel på arbeidsoppgaver du kan få: 

 • Snekre
 • Vedlikeholde
 • Reparere
 • Montere  

Krav

 • Du er innbygger i Lillestrøm kommune
 • Du har 100% uføretrygd
 • Du kan komme deg til og fra jobb selv 

Kvalifikasjoner

 • Du liker fysisk arbeid
 • Du liker å samarbeide
 • Du er motivert for å jobbe 

Stillingsstørrelse

20- 100 % varig tilrettelagt stilling. Arbeidsplass er fleksibel med arbeidstid og stillingsstørrelse. Arbeidstid vil være på dagtid 

Lønn 

30,- kroner per time i tillegg til uføretrygd 

Om arbeidsplassen 

Lillestrøm kirkelige fellesråd har ansvaret for kirkebyggene, alt som skjer i kirkene og i byggene til kirken, gravferder og å drifte gravplassene. Lillestrøm kirkelig fellesråd har en vaktmester som reiser rundt, og trenger en til på laget som vaktmesterassistent.  

Arbeidssted

Lillestrøm kommune, Kirkelig fellesråd 

Kontaktinfo 

Liv-Ingjerd Volden

Liv-Ingjerd Risan Volden
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 456 65 636

Kundeveileder ROAF

Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune ligger under Bo- og miljøtjenester, avdeling for Arbeid og aktivitet. Vi oppfordrer interesserte til å lese på siden vår på innbyggerportalen til Lillestrøm kommune, for mer informasjon om våre tjenester og tiltaket varig tilrettelagt arbeid. 

Om stillingen

Vi finner sammen ut hvilke arbeidsoppgaver som passer best for deg og hvilke oppgaver du skal jobbe med. Du vil få god opplæring og oppfølging. Her er eksempel på arbeidsoppgaver du kan få: 

 • Veilede kunder slik at avfallet blir sortert riktig
 • Feie og rydde (både på gjenvinningsstasjonen og Esar)
 • Veilede kunder på hageavfallsmottak (Berger)
 • Plukking av avfall på ROAF sine områder og omgivelsene rundt. 

Krav

 • Du er innbygger i Lillestrøm kommune
 • Du har 100% uføretrygd
 • Du kan komme deg til og fra jobb selv 

Kvalifikasjoner

 • Du må like å være ute i all slags vær
 • Kan like å jobbe med mye støy
 • Liker praktisk arbeid
 • Liker å hjelpe andre
 • Du er motivert for å jobbe 

Stillingsstørrelse

20- 100 % varig tilrettelagt stilling. Arbeidsplass er fleksibel med arbeidstid og stillingsstørrelse. Mulighet for å jobbe dagtid og kveldstid. 

Lønn

30,- kroner per time i tillegg til uføretrygd 

Om arbeidsplass

ROAF avfallsforedling IKS arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall.  

ROAF eier og drifter Europas mest moderne etter sorteringsanlegg for husholdningsavfall. Roafs overordnet mål er 70 prosent materialgjenvinning og ombruk innen 2030. 

Arbeidssted

Berger, Fetsund og Sørumsand 

Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset 

Kontaktinfo

Marlene Roskifte

Marlene Roskifte
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 405 50 627

Kontorassistent/husvert

Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune ligger under Bo- og miljøtjenester, avdeling for Arbeid og aktivitet. Vi oppfordrer interesserte til å lese på siden vår på innbyggerportalen til Lillestrøm kommune, for mer informasjon om våre tjenester og tiltaket varig tilrettelagt arbeid. 

Om stillingen

Kontoret stillingen utlyses for er et kundesenter med 150 ansatte. Arbeidsoppgavene er på hele kontoret og mange av arbeidsoppgavene er knyttet til kjøkkenet.  

 • For å jobbe som kontorassistent på denne arbeidsplassen må du være sosial og like at det er mennesker rundt deg.
 • Daglig rydde ut av oppvaskmaskiner
 • Daglig påfyll på kaffemaskiner.
 • Daglig påfyll av tørkepapir og toalettpapir
 • Ansvarlig for å melde ifra når det er behov for å bestilles papir
 • Ukentlig rens av to kaffemaskiner.
 • Ukentlig gjøre i stand frokost til 07.30.
 • Ukentlig sjekk og eventuelt fylle på papir på printer
 • Månedlig tømme makulatur. 

Krav 

 • Du er innbygger i Lillestrøm kommune
 • Du har 100% uføretrygd
 • Du kan komme deg til og fra jobb selv 

Kvalifikasjoner

 • Du er motivert for å jobbe
 • Du er sosial og liker å jobbe rundt mennesker
 • Du liker å holde orden 

Stillingsstørrelse

Stillingsstørrelse: 50% - 60%. Stillingsstørrelsen kan tilpasses/endres etter søkers ønske. 

Arbeidstid fra 08.00 hver dag. Torsdager 07.00. Arbeidsplass er fleksibel med arbeidstid og stillingsstørrelse.  

Lønn 

30,- kroner per time i tillegg til uføretrygd 

Arbeidssted

Lørenskog 

Kontaktinfo

Liv-Ingjerd Volden

Liv-Ingjerd Risan Volden
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 456 65 636

Kjøkkenassistent Quality Hotel Olavsgaard 

Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune ligger under Bo- og miljøtjenester, avdeling for Arbeid og aktivitet. Vi oppfordrer deg til å lese på siden vår på innbyggerportalen til Lillestrøm kommune, for mer informasjon om våre tjenester og tiltaket varig tilrettelagt arbeid. 

Om stillingen 

Vi finner sammen ut hvilke arbeidsoppgaver som passer best for deg, og du vil få god opplæring og oppfølging. Her er eksempel på arbeidsoppgaver du kan få: 

 • Kutte og forberede råvarer
 • Anrette og lage mat
 • Ta oppvask og utføre renhold
 • Andre oppgaver knyttet til kjøkken 

Krav

 • Du er innbygger i Lillestrøm kommune
 • Du har 100% uføretrygd
 • Du kan komme deg til og fra jobb selv 

Kvalifikasjoner  

 • Du må være motivert for jobben
 • Du liker å ha det ryddig og rent
 • Du liker å jobbe med mat
 • Du må møte i tide 
 • Du må være fleksibel 

Stillingsstørrelse

20- 100 % varig tilrettelagt stilling. Stillingsstørrelsen kan tilpasses etter søkers ønske. Arbeidsplass er fleksibel med arbeidstid og stillingsstørrelse.  Arbeidstid kan være på dagtid, kveldstid og helg.  

Lønn

30,- kroner per time i tillegg til uføretrygd 

Om arbeidsplassen

Quality Hotel Olavsgaard er ett fullservice konferansehotell som ligger ved E6 mellom Oslo og Gardemoen. Hotellets har gjester fra hele Østlandet. På Olavsgaard er de opptatt av å gi gjestene en god opplevelse med topp service og god atmosfære. Quality Hotel Olavsgaard har ett godt og inkluderende arbeidsmiljø, der alle blir sett og godt ivaretatt. 

Arbeidssted

Quality Hotell Olavsgaard 

Hvamstubben 11, 2013 Skjetten 

Les mer om stedet

Facebook

Instagram: qualityhotelolavsgaard

Kontaktinfo

Marlene Roskifte

Marlene Roskifte
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 405 50 627

Renholdsmedarbeider Quality Hotel Olavsgaard 

Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune ligger under Bo- og miljøtjenester, avdeling for Arbeid og aktivitet. Vi oppfordrer deg til å lese på siden vår på innbyggerportalen til Lillestrøm kommune, for mer informasjon om våre tjenester og tiltaket varig tilrettelagt arbeid. 

Om stillingen

Vi finner sammen ut hvilke arbeidsoppgaver som passer best for deg, og du vil få god opplæring og oppfølging. Her er eksempel på arbeidsoppgaver du kan få: 

 • Støvsuge
 • Re senger
 • Vaske bad 
 • Oppvask
 • Renhold av fellesarealer  

Krav

 • Du er innbygger i Lillestrøm kommune
 • Du har 100% uføretrygd
 • Du kan komme deg til og fra jobb selv 

Kvalifikasjoner

 • Du er blid 
 • Du er imøtekommende
 • Du liker ryddighet og holde orden
 • Du liker å jobbe noe alene (etter gitt opplæring)
 • Du liker å jobbe med andre 

Stillingsstørrelse

20- 100% varig tilrettelagt stilling. Stillingsstørrelsen kan tilpasses etter søkers ønske. Arbeidsplass er fleksibel med arbeidstid og stillingsstørrelse. Arbeidstid er på dagtid.  

Lønn 

30,- kroner per time i tillegg til uføretrygd 

Om arbeidsplassen

Quality Hotel Olavsgaard er ett fullservice konferansehotell som ligger ved E6 mellom Oslo og Gardemoen. Hotellets har gjester fra hele Østlandet. På Olavsgaard er de opptatt av å gi gjestene en god opplevelse med topp service og god atmosfære. Quality Hotel Olavsgaard har ett godt og inkluderende arbeidsmiljø, der alle blir sett og godt ivaretatt 

Arbeidssted

Quality Hotell Olavsgaard 

Hvamstubben 11, 2013 Skjetten 

Les mer om stedet

Facebook

Instagram: qualityhotelolavsgaard

Kontaktinfo

Marlene Roskifte

Marlene Roskifte
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 405 50 627