I Norge viser forskning at mennesker med utviklingshemning har få valgmuligheter etter endt skolegang og veldig mange har ikke arbeid eller dagtilbud, og er derfor i stor grad diskriminert fra arbeidslivet. Dette ønsker Lillestrøm kommune å endre på. Vi jobber for inkludering og mangfold, og vi er avhengige av arbeidsplasser som ønsker å delta i dette arbeidet og være en døråpner for våre arbeidssøkere.  

Vi lurer på følgende

 • Er dere en inkluderende arbeidsplass med rom for alle?
 • Er dere en bedrift som ønsker å ta et større samfunnsansvar?
 • Er dere positive til å inkludere personer som har behov for ekstra støtte i arbeidslivet?

Fordeler for dere

 • Godt omdømme
 • Bidrar til et samfunn for alle
 • Ekstra ressurser
 • Kan få utført arbeidsoppgaver dere ikke rekker i en hektisk hverdag
 • Økonomisk gunstig i det lengre løp
 • Tilføre noe positivt til arbeidsmiljø/arbeidsplassen
 • Mulighet til å skille seg ut
 • Fleksibel og tilgjengelig jobbspesialist
 • Vi følger opp ved sykefravær
 • Arbeidstaker er forsikret gjennom Lillestrøm kommune

Intensjonsavtale med NAV

Selv om man har en uføretrygd så skal ikke dette være kroken på døra for arbeidslivet 

Lillestrøm kommune inngikk en avtale med NAV fra januar 2022 om 40 varig tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære bedrifter (VTO), med støtte og utvidet oppfølging gitt av en jobbspesialist i Tilrettelagt arbeid.  

 

Personer med utviklingshemning får uføretrygd i 18-års gave uten en gang å bli arbeidsevnevurdert. 

Forskning viser til at personer som får jobb gjennom ulike tiltak ofte kan falle av jobb etter 6 måneder, om en ikke får utvidet oppfølging. Vi ønsker derfor å følge opp gjennom hele arbeidsforholdet. Vi ønsker å gi personer med funksjonshemning flere valgmuligheter og muligheten til å påvirke sitt eget arbeidsliv.  

På bakgrunn av dette jobber vi etter en nøye og gjennomarbeidet modell. 

Slik jobber vi

 • Vi kommer i kontakt med arbeidssøkere som er motiverte for arbeid
 • Vi bygger relasjon og blir kjent med arbeidssøker samt kartlegger aktuelle yrker
 • Vi ansetter kandidaten i Tilrettelagt arbeid Lillestrøm kommune, og skriver en arbeidsavtale
 • Vi gir arbeidstaker tre måneder prøveperiode for å finne ut om det er riktig yrke/arbeidsplass
 • Vi lønner 31 kr i timen, som er et supplement ved siden av uføretrygd (hovedinntekt)
 • Vi etterstreber at dere skal være fornøyde med oppfølgingen gitt av jobbspesialist
 • Vi skriver en samarbeidsavtale med alle bedrifter/avdelinger hvor vi anser samarbeidet som vellykket

Vi er opptatt av at

 • Arbeidstaker opplever tålmodighet
 • Arbeidstaker kommer inn i et friskt og inkluderende miljø
 • Arbeidsoppgaver tilrettelegges etter hva som passer den enkelte arbeidstaker
 • Arbeidstaker skal ikke erstatte eksisterende arbeidskraft
 • Arbeidstaker får en fadder som er klar for å inkludere og som bidrar til trygghet
 • Arbeidsplass ser verdien av åpenhet og god dialog og forstår at dette er nøkkelen til suksess
 • Det legges til rette for at arbeidstaker får tilhørighet og eierskap til arbeidsplassen
 • Bedriften er motivert og legger til rette for å gi god opplæring

Trenger dere ekstra hender, ta kontakt og bli med å ta et enda større samfunnsansvar da vel.

Tilrettelagt arbeid

Liv-Ingjerd Risan Volden
Tittel: Konstituert seksjonsleder

Telefon: 456 65 636