Vi er en seksjon i Lillestrøm kommune som er en del av avdelingen Bo- og miljøtjenester. Sammen med NAV Lillestrøm jobber vi for at alle som ønsker det kan få en mulighet til å jobbe på en ordinær arbeidsplass gjennom tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid Ordinær. 

Tilrettelagt arbeid

Lene Dahl
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 481 18 684

Tilrettelagt arbeid

Liv-Ingjerd Risan Volden
Tittel: Konstituert seksjonsleder

Telefon: 456 65 636

Tilrettelagt arbeid

Marlene Roskifte
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 405 50 627

Tilrettelagt arbeid

Rebecca Østli Kolstad
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 476 57 436

Tilrettelagt arbeid

Rita Aas
Tittel: Jobbspesialist/drift Laake Kafè

Telefon: 477 87 306

Tilrettelagt arbeid

Stian Espejord
Tittel: Jobbspesialist/drift Laake Kafè

Telefon: 960 92 158