Vi er en seksjon i Lillestrøm kommune som er en del av avdelingen Bo- og miljøtjenester. Sammen med NAV Lillestrøm jobber vi for at alle som ønsker det kan få en mulighet til å jobbe på en ordinær arbeidsplass gjennom tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid Ordinær. 

Kontakt oss
Stian Håbrekke

Stian Håbrekke
Tittel: Seksjonsleder

Telefon: 936 32 070

Marlene Roskifte

Marlene Roskifte
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 405 50 627

Liv-Ingjerd Volden

Liv-Ingjerd Risan Volden
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 456 65 636

Rita Aas

Rita Aas
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 477 87 306

Lene Dahl

Lene Dahl
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 481 18 684

Therese Myren Støkkebo

Therese Myren Støkkebo
Tittel: Kokk og driftsansvarlig Laake kafe

Telefon: 947 91 478

Rebecca Østli Kolstad

Rebecca Østli Kolstad
Tittel: Jobbspesialist

Telefon: 476 57 436

Nina Andersen

Nina Andersen
Tittel: Arbeidsveileder

Telefon: 947 91 478