Rettigheter og tilbud til pårørende

Lillestrøm har følgende tilbud til pårørende. Du må søke om tilbudene.

Kurs

Vi har satt opp tre pårørendekurs vinteren/våren 2023

Råd til pårørende

På nettsiden til Pårørendesenteret finner du generelle råd til pårørende 

Les mer om pårørende på helsenorge.no

Pårørende til person med hukommelsessvikt og demens:

Se informasjonsfilmer om hukommelsessvikt og demens.
Videoene er fra Nasjonalforeningen for folkehelse

Kontakt

Ta kontakt med Tjenestetorget for voksne hvis du har spørsmål