Rettigheter og tilbud til pårørende

Lillestrøm har følgende tilbud til pårørende. Du må søke om tilbudene.

Råd til pårørende

På nettsiden til Pårørendesenteret finner du generelle råd til pårørende 

Les mer om pårørende på helsenorge.no

Pårørende til person med hukommelsessvikt og demens:

Se informasjonsfilmer om hukommelsessvikt og demens.
Videoene er fra Nasjonalforeningen for folkehelse

Kontakt

Ta kontakt med Tjenestetorget for voksne hvis du har spørsmål