En samtale der alles stemme blir hørt

Et nettverksmøte kan gi hjelp i en vanskelig situasjon, og bidra til felles forståelse, åpenhet og støtte i ditt nettverk.

Du står ikke alene. Det er to fagpersoner som leder møtet, og som hjelper til med å legge til rette for en åpen dialog, slik at alle som deltar blir sett og hørt.

Den åpne dialogen kan føre til at det blir enklere å se muligheter når flere som kjenner deg står sammen.

Det er helt uforpliktende. Du bestemmer om du vil ha ett eller flere møter.

I et nettverksmøte kan du:

  • Bestemme hvem som skal inviteres.
  • Invitere en eller flere personer fra ditt nettverk. Det kan være en nabo, en venn, fastlege, familie, Nav eller andre som du ønsker å ha med.
  • Ha en samtale med de som er viktige for deg, hvor alle blir respektert og lyttet til.
  • Være trygg på at du får snakke om det som er viktig for deg.

Kontakt

Er du nysgjerrig på hva åpen dialog i nettverksmøter er? Ønsker du mer informasjon, eller kanskje du ønsker å ha et nettverksmøte?

Da er du velkommen til å ta kontakt, enten på telefon eller e-post. Du trenger ikke å ha kontakt/ hjelp i kommunen fra før. Send e-post til: parorendekurs@lillestrom.kommune.no.

Husk å ikke oppgi sensitive opplysninger i e-posten.