Om tilbudet

Brobyggerne er et tverrfaglig ambulant behandlingsteam til ungdom i aldersgruppen 13-18 år som har psykiske vansker, lidelse og rusproblematikk eller unge som er en del av høyrisikomiljøer i Lillestrøm kommune. Yngre barn kan i særlige tilfeller gis tilbudet.  

Tilbudet er rettet mot ungdom som ikke nyttiggjør seg det ordinære tilbudet i kommunen og har psykiske vansker, lidelse, rusproblematikk eller er en del av høyrisikomiljøer i Lillestrøm kommune. Yngre barn kan i særlige tilfeller gis tilbudet.  

Brobyggerne er et tverrfaglig ambulant behandlingsteam og en satsning i kommunens arbeid rettet mot ungdom. Vi samarbeider tett med andre tjenester til barn og unge i og utenfor kommunen. Tilbudet er søknadsbasert og frivillig.  

Hvordan få tilbudet

Ved behov for råd om din situasjon og om Brobyggerne er et aktuelt tilbud kan du ringe oss på vår kontakttelefon. Om du ønsker oppfølging hos oss kan du fylle ut vårt digitale henvendelsesskjema.

Fyll ut henvendelsesskjema

 

Kontakt for samarbeidspartnere

Om du ønsker å drøfte om Brobyggerne er et aktuelt tilbud kan du ringe vår kontakttelefon. Er du samarbeidspartner og vil kontakte oss med samtykke? 

Last ned skjema og send i p360 eller via post.