Er du over 18 år?

Oversikt over aktuelle tjenester i kommunen, hjelp til selvhjelp og informasjon og enkle tips.

Pårørende

Er du pårørende? Her finner du nyttig informasjon og oversikt over aktuelle tjenester og tilbud i kommunen.

Er du under 18 år?

Psykisk helse og familiestøtte.

Gode råd for psykisk helse

Råd til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress, søvnproblemer eller deg som trenger noen tips til å bedre kunne mestre en krevende hverdag.