Tjenester til deg over 18 år

Her finner du en oversikt over de tjenestene du kan søke om eller ta kontakt med.

Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp er et nettbasert mestringsverktøy for deg med psykiske plager.

Gode råd for psykisk helse

Råd til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress, søvnproblemer eller deg som trenger noen tips til å bedre kunne mestre en krevende hverdag.