Fysioterapi for voksne

Fysioterapi på fysikalsk institutt eller i eget hjem, pris.

Ergoterapi for voksne

Hjelp til tilpasning av hjemmet ditt og hjelpemidler.

Ergoterapi på Hjelpemiddeltjenesten

Tilbud om hjelp av en ergoterapeut på Hjelpemiddeltjenesten.

Hjemmerehabilitering

I rehabilitering fokuserer du på mestring av dagliglivets aktiviteter, og det å være mest mulig selvstendig i hverdagen.

Gruppetilbud

Treningsgrupper, styrke- og balansegrupper, bassengrupper, lungegruppe, som drives av kommunale fysioterapeuter.

Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge

Fysikalsk behandling og hjelp til tilpasning av barnets hjem, nærmiljø og hjelpemidler. for barn og unge 0-18 år.

Frisklivssentralen

Oppfølging ved Frisklivssentralen skal være et lavterskeltilbud for de som har behov for endring av livsstil for å få økt livsglede og helse.