Se oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd i Lillestrøm kommune

Pris

For å få dekket deler av utgiftene til oppfølging hos fysioterapeut gjennom folketrygden, må du gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Informasjon om betaling hos fysioterapeut finner du på helsenorge.no.

Ved flere av instituttene arbeider det også fysioterapeuter som ikke har driftsavtale med kommunen. Om du velger å gå til en fysioterapeut uten driftsavtale, må du selv dekke utgiftene.

Transport

Hvis du kan forflytte deg ut av hjemmet, men av ulike årsaker har vansker med å komme deg til fysioterapeut, kan du ha rett på tilrettelagt transport. Instituttet eller avtalefysioterapeuten du kontakter, vil informere deg om dette.
Informasjon finnes også på www.pasientreiser.no.

Fysioterapi i hjemmet

Må du ha fysioterapi i hjemmet, send søknad om helse- og omsrogstjenester for voksne.

Slik søker du

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)

Les mer om fysioterapi for voksne