Privatpraktiserende fysioterapeuter er fysioterapeuter på institutt med kommunal driftsavtale.

Se oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd i Lillestrøm kommune.

Hva koster det?

For å få dekket deler av utgiftene til oppfølging hos fysioterapeut gjennom folketrygden, må du gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Informasjon om betaling hos fysioterapeut finner du på helsenorge.no.

Ved flere av instituttene arbeider det også fysioterapeuter som ikke har driftsavtale med kommunen. Om du velger å gå til en fysioterapeut uten driftsavtale, må du selv dekke utgiftene.

Fysioterapi koster det samme på institutt som hos kommunens fysioterapeuter.

Transport

Hvis du kan forflytte deg ut av hjemmet, men av ulike årsaker har vansker med å komme deg til fysioterapeut, kan du ha rett på tilrettelagt transport. Instituttet eller avtalefysioterapeuten du kontakter, vil informere deg om dette.
Informasjon finnes også på www.pasientreiser.no.

Slik søker du

For å få time, tar du direkte med det instituttet som er aktuelt for deg.

Oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd i Lillestrøm kommune

Les mer om fysioterapi for voksne