Kommunale fysioterapeuter

  • Oppfølgingen er rettet til brukere som bor hjemme eller i institusjon, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på de fysikalske instituttene i Lillestrøm kommune.
  • Jobber med forebygging, fallforebygging, opptrening og rehabilitering.
  • Tjenesten kan omfatte vurdering, utredning og veiledning, samt trening individuelt og i grupper.

Hvordan få tjenesten

Henvendelse eller søknad om kommunal fysioterapi kan sendes på e-post til tjenesten, eller ved å sende søknad til Tjenestetorget. 

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Hvis du har spørsmål knyttet til tjenesten, kan du sende epost til: fysio@lillestrom.kommune.no.
Du kan også ta kontakt på telefon 63 88 61 20 (Tjenestetorget for voksne

Du trenger ikke henvisning fra lege.

Er du under 18 år kan du få fysioterapitjenester for barn og unge.

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Lillestrøm kommune har avtale med ca 49 privatpraktiserende fysioterapeuter. Du tar direkte kontakt med de fysikalske instituttene. Det er mulighet for både individuell oppfølging og gruppetrening.

Gruppetilbud

Vi har flere gruppetilbud som drives av kommunale fysioterapeuter.
Les mer om  vårt gruppetilbud 

Tips til ting du kan gjøre selv

Ting du kan gjøre hjemme

Dette er en oversikt over enkle tiltak du kan gjøre for å tilrettelegge for å bo hjemme. Alle disse kan du gjøre på egenhånd. En ting er å bedre fysisk funksjon for å holde seg frisk og rask lengst mulig, blant annet ved å bedre styrke og balanse. Andre ting å tenke på kan være enkle tilpasninger i hjemmet for å forhindre fall og å gjøre det trygt i ditt eget hjem.

Fallforebygging

De viktigste tiltakene man kan bidra med selv for å forebygge fall er å være i fysisk aktivitet daglig, styrke- og balansetrening flere ganger i uken, samt enkel tilrettelegging i egen bolig

Hverdagssterk

Det er ikke nødvendig å trene hardt for å få bedre helse, all fysisk aktivitet teller.

Pris

Lillestrøm kommune følger takstplakaten til Norsk Fysioterapeutforbund.
Takstene finner du hos helsenorge.no

Relaterte lenker