Kommunale fysioterapeuter

  • Jobber med forebygging, fallforebygging, opptrening og rehabilitering.
  • Tjenesten kan omfatte vurdering, utredning og veiledning, samt trening individuelt og i grupper.
  • Oppfølgingen er rettet til brukere som bor hjemme eller i institusjon, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på de fysikalske instituttene i Lillestrøm kommune.

Hvordan få tjenesten

Henvendelse eller søknad om kommunal fysioterapi og deltagelse på grupper sendes til Tjenestekontoret 

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Hvis du har spørsmål knyttet til tjenesten, kan du sende epost til: fysio@lillestrom.kommune.no.
Du kan også ta kontakt på telefon 63 88 61 20 (Tjenestetorget for voksne

Du trenger ikke henvisning fra lege.

Er du under 18 år kan du få fysioterapitjenester for barn og unge.

Gruppetilbud

Vi har flere gruppetilbud som drives av kommunale fysioterapeuter.
Les mer om  vårt gruppetilbud 

Transport til og fra behandling

Om du ikke kan benytte egen bil eller offentlig transport til og fra behandling, kan du få rekvisisjon til reisen av din behandler. Du betaler kun en egenandel for reisen.
Mer informasjon finner du på pasientreiser.no

Pris

Tjenesten er gratis.

Relaterte lenker