Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter på institutt med kommunal avtale og kommunale fysioterapeuter.

 1. Den kommunale fysioterapitjenesten tilbyr behandling i hjemmet for de som ikke er i stand til å komme seg til en fysioterapeut på institutt.
 2. De som er i stand til å komme seg til en fysioterapeut på institutt, skal selv ta kontakt med et av instituttene som kommunen har avtale med.
 3. Alle som har behov for fysioterapi kan søke om å delta på kommunens treningsgrupper.

Privatpraktiserende fysioterapeuter (fysioterapeuter på institutt med kommunal driftsavtale)

Lillestrøm kommune har avtale med ca 49 privatpraktiserende fysioterapeuter. Du tar direkte kontakt med de fysikalske instituttene. Det er mulighet for både individuell oppfølging og gruppetrening.

Kommunale fysioterapeuter

 • Oppfølgingen er rettet til brukere som bor hjemme eller i institusjon, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på de fysikalske instituttene i Lillestrøm kommune.
 • Tjenesten kan omfatte vurdering, opptrening, veiledet egentrening og oppfølging i grupper.
 • Tilbudet er tidsavgrenset og vi bruker digitale verktøy og oppfølging via telefon som en del av tjenestene.
 • Alle henvendelser eller henvisninger vurderes av tjenesten og prioriteres etter ulike kriterier. 

Hva forventer vi av deg?

 • At du bidrar aktivt i å sette deg mål
 • At du er delaktig i tiltakene eller aktivitetene vi blir enige om
 • At du tar ansvar for egentrening og daglig aktivitet for å nå dine mål
 • At du involverer pårørende og/eller frivillige dersom du ikke klarer å følge opp tiltakene helt selv
 • At du varsler oss dersom du har smittsomme sykdommer
 • At du gir beskjed hvis avtalen utgår

Hva kan du forvente oss?

 • At du får delta i planleggingen av utformingen av mål og tiltak
 • At tiltakene gis i det omfanget som er avtalt med deg og til de tider som er avtalt 
 • At du får beskjed hvis avtalen utgår
 • At alle søkere mottar informasjon om når tjenesten kan forventes å starte
 • At du vil bli satt på venteliste ved stor pågang 

Kvalitetsstandard fysioterapi for voksne

Fysioterapi for voksne er en tjeneste til innbyggere over 18 år.
Hensikten med fysioterapitjenesten er å forebygge og utsette tap av funksjon og redusert selvstendighet, samt bidra til mestring av egen hverdag ved sykdom og/eller skader.

Fysioterapeutene jobber med forebygging, fallforebygging, opptrening og rehabilitering.

Tjenesten kan omfatte vurdering, utredning og veiledning, samt trening individuelt og i grupper.

Vi har diagnosespesifikke lærings- og mestringskurs for eksempel til personer med kreft og lungesykdom, samt styrke- og balansekurs. 
Vi har stort fokus på fallforebygging, veiledning i egentrening/aktivitet og mestring av egen hverdag.

Se mer informasjon om grupper 

Kommunens tverrfaglige rehabiliteringstilbud, både på institusjon og i hjemmet, har også fysioterapeuter.

Hvem kan få oppfølging fra fysioterapeut?

Personer som bor eller oppholder seg i Lillestrøm kommune med et behov for oppfølging fra fysioterapeut. Oppfølgingen er rettet til brukere som bor hjemme eller i institusjon, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på de fysikalske instituttene i Lillestrøm kommune.

Lillestrøm kommune har avtale med ca. 49 privatpraktiserende fysioterapeuter. Du tar direkte kontakt med de fysikalske instituttene.
Det er mulighet for både individuell oppfølging og gruppetrening.
Les mer om privatpraktiserende fysioterapeuter

Hva forventer vi av deg?

 • At du bidrar aktivt i å sette deg mål
 • At du er delaktig i tiltakene eller aktivitetene vi blir enige om
 • At du tar ansvar for egentrening og daglig aktivitet for å nå dine mål
 • At du involverer pårørende og/eller frivillige dersom du ikke klarer å følge opp tiltakene helt selv
 • At du varsler oss dersom du har smittsomme sykdommer
 • At du gir beskjed hvis avtalen utgår

Hva kan du forvente oss?

 • At du får delta i planleggingen av utformingen av mål og tiltak
 • At tiltakene gis i det omfanget som er avtalt med deg og til de tider som er avtalt 
 • At du får beskjed hvis avtalen utgår
 • At alle søkere mottar informasjon om når tjenesten kan forventes å starte
 • At du vil bli satt på venteliste ved stor pågang 

Hvordan få tjenesten

Send e-post til fysio@lillestrom.kommune.no.

Du kan klage:

Dersom du ikke er fornøyd med tjenesten ønsker vi tilbakemelding fra deg. Klage på tjenesteutførelse rettes til seksjonsleder forebygging.

Relevant lovverk:

Ta kontakt for å få hjelp av en fysioterapeut

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få hjelp av en fysioterapeut. Ta kontakt på e-postadresse fysio@lillestrom.kommune.no.

Er du under 18 år kan du få fysioterapitjenester for barn og unge.

Gruppetilbud

Vi har flere gruppetilbud som drives av kommunale fysioterapeuter.
Les mer om  vårt gruppetilbud 

Pris

Lillestrøm kommune følger takstplakaten til Norsk Fysioterapeutforbund.
Takstene finner du hos helsenorge.no

Tips til ting du kan gjøre selv

Ting du kan gjøre hjemme

Dette er en oversikt over enkle tiltak du kan gjøre for å tilrettelegge for å bo hjemme. Alle disse kan du gjøre på egenhånd. En ting er å bedre fysisk funksjon for å holde seg frisk og rask lengst mulig, blant annet ved å bedre styrke og balanse. Andre ting å tenke på kan være enkle tilpasninger i hjemmet for å forhindre fall og å gjøre det trygt i ditt eget hjem.

Fallforebygging

De viktigste tiltakene man kan bidra med selv for å forebygge fall er å være i fysisk aktivitet daglig, styrke- og balansetrening flere ganger i uken, samt enkel tilrettelegging i egen bolig

Hverdagssterk

Det er ikke nødvendig å trene hardt for å få bedre helse, all fysisk aktivitet teller.

Relaterte lenker