En ting er å bedre fysisk funksjon for å holde seg frisk og rask lengst mulig, blant annet ved å bedre styrke og balanse. Andre ting å tenke på kan være enkle tilpasninger i hjemmet for å forhindre fall og å gjøre det trygt i ditt eget hjem.

Om fallskader

Rundt 80 % av alle skader og ulykker blant eldre skyldes fall. De fleste personskader etter fall har lav alvorlighetsgrad, men man ser at jo eldre en person er, jo mer sannsynlig er det at skaden er av alvorlig karakter.

To typer bruddskader er særlig vanlig etter fall: håndleddsbrudd og hoftebrudd. Hoftebrudd er en av de mest alvorlige konsekvensene etter ett fall, og mange klarer ikke komme tilbake til tidligere funksjonsnivå.

Høyrisikogruppen for hoftebrudd er aldersgruppen 70 år og eldre. Har du falt en gang, er det stor risiko for at du faller igjen.

Hvis du har falt, fått økt hjelpebehov, behov for trygghetsalarm, endret gangfunksjon og/eller problemer med å reise/sette deg kan du kontakte Forebyggende og rehabiliterende tjenester for et tverrfaglig fallforebyggende hjemmebesøk.

Hva kan du gjøre for å forebygge fall?

De viktigste tiltakene man kan bidra med selv for å forebygge fall er å være i fysisk aktivitet daglig, styrke- og balansetrening flere ganger i uken, samt enkel tilrettelegging i egen bolig.

Hjemme

  • Fjerne løse tepper og gjenstander
  • Ha god belysning
    Ha gode støttepunkter ved høye terskler/nivåforskjeller, for eksempel støttehåndtak på dørkarm. Støttehåndtak kan kjøpes i vanlig handel, samt hos Hjelpemiddeltjenesten i Skedsmo kommune.
  • Lag god plass å bevege seg på
  • Bruke sko uten hæler, med hælkappe, som sitter godt på bena og som ikke er glatte. Bruk brodder utendørs dersom det er glatt.
  • Ha trygge forflytninger fra den faste sitteplassen. Sitteplassen bør ha en god høyde, være stabil og ha mulighet for støtte. Eksempel på forflytning som kan utgjøre en fallrisiko: Reise seg fra svingstol, reise seg fra lav og myk stol eller sofa, at det er trangt mellom bord og sofa slik at man må gå sidelengs.
  • Myk og lav seng kan forhøyes med sengeklosser som kan kjøpes i vanlig handel. Eventuelt bytte seng som er litt høyere og mer stabil å komme seg ut og inn fra.
  • Dusjkabinett kan være uhensiktsmessig. Det kan være glatt på grunn av vannsøl, et trinn opp/ned kan utgjøre snublefare og det er ofte lite støttepunkter i dusjkabinett. Det anbefales å fjerne dusjkabinett da det er vanskelig å tilrettelegge med hjelpemidler.
  • Inngangsparti bør ha god belysning, støttepunkter og ikke være glatt om vinteren.

Fysisk aktivitet

I tillegg til å tilrettelegge i egen bolig, bør du også være i fysisk aktivitet daglig. All aktivitet er viktig, også alle de daglige gjøremål som hente posten, gå i butikken og vaske.

Les helsedirektoratet sine anbefalinger om fysisk aktivitet.

Eldre med nedsatt mobilitet bør gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og forhindre fall. Styrke- og balansetrening er flere dager i uken er et av de tiltakene som har vist seg å ha best effekt for å forebygge fall. Økt dose gir større gevinst. 

Mer informasjon om fysisk aktivitet og trening, samt eksempler på øvelsesprogram:

Annet som kan påvirke fallrisiko

Andre ting som kan utgjøre en fallrisiko er bruk av 4 eller flere legemidler, alkohol, underernæring og dehydrering. Er dette relevante problemstillinger, ta det opp med for eksempel fastlegen din.