Hva gjør en ergoterapeut?

  • Hjelper deg med å trene på å mestre daglige gjøremål i ditt hjem og nærmiljø og tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg.
  • Prøver ut, tilpasser og trener på bruk av hjelpemidler
  • Ergoterapeutene jobber med brukere i eget hjem og i bolig og på institusjoner.
  • Bistår med planlegging av tilpasning og tilrettelegging av boligen din.

Hva kan ergoterapeuten bistå med?

  • Kartlegging og vurdering av din funksjonsevne i eget hjem og nærmiljø
  • Hjelpemiddelformidling (kartlegging av behov, hjelpemiddelsøknad, utprøving, opplæring og oppfølging)
  • Tilrettelegge bolig og omgivelser for å kunne mestre daglige gjøremål
  • Trene på å mestre daglige gjøremål
  • Fallforebygging
  • Tilrettelegging og hjelpemiddelformidling knyttet til syn- og hørselsvansker

Tips til seniorer

Hva kan du gjøre for å være aktiv og forebygge fall?
De viktigste tiltakene man kan bidra med selv for å forebygge fall er å være i fysisk aktivitet daglig, styrke- og balansetrening flere ganger i uken, samt enkel tilrettelegging i egen bolig

Krav til søker/ Hvem er tjenesten for?

Du må være over 18 år. 
Er du under 18 år, kan du få ergoterapitjenester for barn og unge

Ta kontakt for å få hjelp av en ergoterapeut

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få hjelp av en ergoterapeut. Ta kontakt på e-postadresse ergo@lillestrom.kommune.no eller telefon 94 00 12 50
Telefontid er tirsdag klokken 09.00 - 11.00 og onsdag klokken 12.00 - 14.00.

Gjelder henvendelsen kortidsutlån av hjelpemidler eller reparasjoner, ta kontakt med Hjelpemiddeltjenesten. Gjelder saken syn og det er første gangen du søker om synshjelpemidler må du ha en oppdatert epikrise fra øyelege.

Ergoterapi på hjelpemiddeltjenesten

Har du behov for hjelp av en ergoterapeut, men ikke behov for hjemmebesøk? Da kan du få en time hos en ergoterapeut på Hjelpemiddeltjenesten.
Les mer om ergoterapi på Hjelpemiddeltjenesten.

Ergoterapeut er til stede mandager, torsdager og fredager.