Hva gjør en ergoterapeut?

  • Hjelper deg med å trene på å mestre daglige gjøremål i ditt hjem og nærmiljø og tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg.
  • Prøver ut, tilpasser og trener på bruk av hjelpemidler
  • Ergoterapeutene jobber med brukere i eget hjem og i bolig og på institusjoner.

Hva kan ergoterapeuten bistå med?

  • Kartlegging og vurdering av din funksjonsevne i eget hjem, arbeidsplass og nærmiljø
  • Hjelpemiddelformidling (kartlegging av behov, hjelpemiddelsøknad, utprøving, opplæring og oppfølging)
  • Tilrettelegge bolig og omgivelser for å kunne mestre daglige gjøremål
  • Trene på å mestre daglige gjøremål
  • Fallforebygging
  • Tilrettelegging og hjelpemiddelformidling knyttet til syn- og hørselsvansker

Tips til seniorer

Hva kan du gjøre for å være aktiv og forebygge fall?
De viktigste tiltakene man kan bidra med selv for å forebygge fall er å være i fysisk aktivitet daglig, styrke- og balansetrening flere ganger i uken, samt enkel tilrettelegging i egen bolig

Krav til søker/ Hvem er tjenesten for?

Du må være over 18 år. 
Er du under 18 år, kan du få ergoterapitjenester for barn og unge

Hvordan får jeg tjenesten?

For å få hjelp av en ergoterapeut må du sende inn søknad. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Søknadsskjema

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)

Kontakt

Hvis du har spørsmål knyttet til tjenesten, kan du sende epost til ergo@lillestrom.kommune.no.

Du kan også ta kontakt på telefon 94 00 12 50.
Telefontid er tirsdag klokken 09.00 - 11.00 og onsdag klokken 12.00 - 14.00.

Gjelder henvendelsen kortidsutlån av hjelpemidler eller reparasjoner, ta kontakt med Hjelpemiddeltjenesten.

Ergoterapi på hjelpemiddeltjenesten

Har du behov for hjelp av en ergoterapeut, men ikke behov for hjemmebesøk? Da kan du få en time hos en ergoterapeut på Hjelpemiddeltjenesten.
Les mer om ergoterapi på Hjelpemiddeltjenesten