For alle trinn

 • Individuell kontakt/oppfølging
 • Samtale- og undervisningsgrupper etter avtale med skolen med aktuelle temaer

1. trinn

 • Skolestartundersøkelse hos skolelege og helsesykepleier
 • Vekt/høydemåling
 • Individuell veiledning ut fra behov
 • Helsesykepleier deltar på foreldremøter

2. trinn

 • Tilbud om vaksine mot Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Polio (DTP-IPV)

3. trinn

 • Helsesamtale i gruppe eller klasse
 • Vekt/høydemåling

4. og 5. trinn

 • Individuell oppfølging ved behov.

6.trinn

 • Tilbud om vaksine mot Meslinger/Kusma/Røde hunder (MMR)

7.trinn

 • Alle får tilbud om vaksine mot Humant papilloma virus (HPV).

8. trinn

 • Individuell samtale med helsesykepleier med utgangspunkt i utdelt helseopplysningskjema
 • Vekt/høydemåling

10.trinn

 • Tilbud om vaksine mot Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Polio (DTP-IPV)

Retningslinjer

Tjenesten følger Nasjonal faglig retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

Les mer om skolehelsetjenesten og helsesykepleier