Om tuberkulose

Tuberkulose er en infeksjon som kan ramme en rekke organer. Den viktigste formen er lungetuberkulose. Tuberkulose kan være en alvorlig sykdom hvis den ikke blir behandlet, men de aller fleste som får behandling blir helt friske.

Hvem skal undersøkes for tuberkulose?

Det er noen grupper i befolkningen som har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Du skal ta undersøkelsen hvis du er

  • Flyktning, asylsøker eller familiegjenforent
  • Fra land med høy forekomst av tuberkulose, eller har oppholdt deg mer enn tre måneder i landet
  • Skal jobbe med pasienter eller barn og som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose

Les mer om helseundersøkelse for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Hvor henvender du deg?

Ta kontakt med migrasjonshelse, Husebyveien 18,Skedsmokorset

Når må du ta undersøkelsen?

Vi i kommunen skal sørge for at du blir undersøkt så snart som mulig.

Er du flyktning eller asylsøker skal du undersøkes i løpet av 14 dager etter innreise.

Skal du begynne i ny jobb, skal du undersøkes med lungerøntgen før du begynner i jobben. Hudprøven og oppfølging av den kan skje senere.

Les mer om reisevaksine

Om undersøkelsen og behandling

Vi tester deg for tuberkulose ved hjelp av en tuberkulintest (hudprøve), røntgenfotografering av lungene eller eventuelt en blodprøve.

Får du påvist sykdommen får du antibiotika i 6 måneder.

Pris på tjenesten  

Undersøkelsen er gratis og er en del av kommunens forebyggende helsetilbud. For behandlingen må du betale en egenandel. 

Nyttige lenker  

Les mer om tuberkulose, tuberkulosekontroll og behandling på fhi.no