Finn fastlegene i Lillestrøm kommune

Les om hvilke grupper som anbefales å ta influensavaksine (fhi.no)

Sesongen 2022/23 koster influensavaksinene 88 kroner for personer i risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon. Det er ingen fast pris for administrering av influensavaksine til risikogruppene utover vaksineprisen. Det er dermed opp til fastlegen å bestemme prisen for administrering av vaksineringen.

Du kan også få vaksinen hos privatpraktiserende leger. De kan skrive ut en resept før apoteket eller en lege kan sette vaksinen. Noen privatpraktiserende leger har også bestilt vaksiner til sine pasienter. 

Les mer om influensavaksine hos Folkehelseinstituttet