Finn fastlegene i Lillestrøm kommune

Les om hvilke grupper som anbefales å ta influensavaksine (fhi.no)

Sesongen 2023/24 koster influensavaksinene 100 kroner for personer i risikogrupper og andre som anbefales å ta vaksinen. Det er ingen fast pris for administrering av influensavaksine til risikogruppene utover vaksineprisen. Det er dermed opp til fastlegen å bestemme prisen for administrering av vaksineringen.

Du kan også få vaksinen hos privatpraktiserende leger. De kan skrive ut en resept før apoteket eller en lege kan sette vaksinen. Noen privatpraktiserende leger har også bestilt vaksiner til sine pasienter. 

Fastlegene vil ha vaksinen tilgjengelig i løpet av uke 41. (9. - 13. Oktober).

Les mer om influensavaksine hos Folkehelseinstituttet