Vaksinesenter på Fetsund kommunehus

Koronavaksineringen skjer nå på Fetsund kommunehus.

Kirkeveien 85, 1900 Fetsund

Du kan reise kollektivt med buss eller tog fra Lillestrøm kollektivterminal. Bruker du bil er det gratis parkering, men kapasiteten er noe begrenset.

Vaksinering fremover

Om vaksinering

 • Vaksinesenteret på Fetsund kommunehus og apotekene vaksinerer nå alle som ønsker det, uavhengig av bosted.
  For innbyggere i Lillestrøm så ønsker vi fortsatt at alle under 18 år og risikopasienter kommer til vaksinesenteret.
 • Alle over 18 år bestille time til oppfriskningsdose (dose 3).
  • For å bli vaksinert må det ha gått minst 20 uker siden du har fått dose 2. 
 • Det er mulig å møte på drop-in alle vaksinasjonsdager.  
 • Du som ikke bor i kommunen kan ikke bestille time, men må bruke drop-in tilbudet.

Ny vaksine tilgjengelig

Nå kan du få Novavax-vaksinen. Dette er en tradisjonell laget vaksine og er aktuell for dem som ikke ønsker eller ikke anbefales å ta mRNA-vaksinen

Personer som nå anbefales oppfriskningsdose:

 • personer 18 år og eldre, samt sykehjemsbeboere (de eldste prioriteres først)
 • personer 18 - 44 år med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av covid-19
 • ansatte i helse- og omsorgstjenesten
 • de som jobber med barn i kommunen

Åpningstider

Åpningstider mai

Uke 18

 • fredag 6. mai, 09.00 - 14.00

Uke 19

 • tirsdag 10. mai, 08.45 - 14.30

Uke 20

 • fredag 20. mai, 08.45 - 14.30

Uke 21

 • tirsdag 24. mai, 09.00 - 14.00

Uke 22

 • tirsdag 31. mai, 08.45 - 14.30

Det vil bli vaksinert både med Moderna, Pfizer og Novavax alle dager.

Vaksineringing skjer på Fetsund kommunehus, Kirkeveien 85, 1900 Fetsund

Åpningstider juni

Uke 22

 • tirsdag 2. juni 08.45 - 14.00

Uke 23

 • torsdag 9. juni 17.00 - 20.00
 • fredag 10. juni 08.45 - 14.00

Uke 24

 • torsdag 16. juni 08.45 - 14.00
 • fredag 17. juni 08.45 - 14.00

Uke 25

 • tirsdag 21. juni 08.45 - 14.00
 • torsdag 23. juni 08.45 - 14.00

Uke 26

 • onsdag 29. juni 08.45 - 14.00

Det vil bli vaksinert med Moderna, Pfizer og Novavax alle dager.

Vaksineringing skjer på Fetsund kommunehus, Kirkeveien 85, 1900 Fetsund

Åpningstider juli

Uke 27

 • onsdag 6. juli 10.00 - 14.00
 • torsdag 7. juli 10.00 - 14.00

Uke 30

 • onsdag 27. juli 08.45 - 14.00

Det vil bli vaksinert med Moderna, Pfizer og Novavax alle dager.

Vaksineringing skjer på Fetsund kommunehus, Kirkeveien 85, 1900 Fetsund

Timebestilling

Dersom du har utfordringer med å bestille time på nett, kan du ringe oss på 940 07 002 (hverdager 09.00 - 15.00) eller sende e-post til bookingstotte@lillestrom.kommune.no.

Timebestilling dose 1 og dose 2

Timebestilling dose 3 (oppfriskningsdose)

Alle over 18 år kan bestille time til dose 3 (oppfriskningsdose). For å bli vaksinert må det ha gått minst 20 uker siden du har fått dose 2.

Både Pfizer, Moderna og Nuvaxovid er godkjent som dose 3.

Bestill dose 3 - Moderna og Pfizer

 

Novavax kan også bestilles for dose 3

Bestill Novavax

Timebestilling dose 4 (oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar)

Dose 4 tilbys ved vaksinesenteret på Fet kommunehus til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Vi tilbyr nå dose 4 til personer som er 80 år og eldre, som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette. Foreløpig er ikke dette en generell anbefaling. Du kan selv vurdere og velge dette, og tilbys hvis du selv ønsker det. Vi kommer derfor ikke til å sende ut melding for å minne om denne vaksinedosen. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. 

For dose 3

 1. Sjekk kriteriene for å få dose 3 og 4 på fhi.no
 2. Ta med brev fra spesialist eller fremviser e-resept/utskrift medisinliste/journalutskrift/medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. 
 3. Ved oppmøte må du ha med dokumentasjon hvor det fremkommer at du tilhører aktuelle sykdomsgrupper. 
 4. Begge mRNA-vaksiner (Comirnaty/BioNTech-Pfizer; Spikevax/Moderna) kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose.
 5. Intervallet mellom dosene i grunnvaksinasjonen skal være minimum 4 uker, mens det for oppfriskningsdose skal det være minimum 3 måneder.
Bestill dose 3 og 4 - Moderna og Pfizer

Timebestilling for barn og unge (12 -17 år)

Bestill time - 12 -17 år

Husk samtykke.

Vaksinering av 12-15 åringer 

For barn som ikke har fylt 16 år må det foreligge samtykke fra alle foresatte med foreldreansvar før vaksinering.

Dette kan registreres via lenken under. Husk at det må samtykkes for hver vaksine. Dersom barnet skal ta to vaksiner må det foreligge samtykke for begge vaksinene.

Vaksinetilbud til barn i aldersgruppen 5-11 år

Hvis foresatte ønsker dette, kan barn fra 5-11 år vaksineres med en eller to doser.

For å bestille time til barn 5-11 år, send epost til bookingstotte@lillestrom.kommune.no

Vaksinen er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (samme gruppe som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt sitasjon.

Har barnet gjennomgått covid -19 regnes det som en immunologisk hendelse. Det betyr at barnet har et redusert behov for vaksinedoser, da dette regnes som en dose.

For barn som ikke har fylt 16 år må det foreligge samtykke fra alle foresatte med foreldreansvar før vaksinering. Dette kan registreres via lenken under.

Avbestille time

Skal du avbestille timen din må du ringe vaksinetelefonen på 940 07 002 eller sende e-post til bookingstotte@lillestrom.kommune.no.

Du kan også avbestille timen selv gjennom helseboka.

Vaksinering på apotek

Er du over 16 år kan du benytte apotekene til både dose 1, 2 og 3.

Følgende apotek tilbyr vaksinering

De som er i gruppen med alvorlig svekket immunforsvar og i gruppen med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp, kan ikke benytte Apotekenes tilbud, men vaksinere seg på vaksinesenteret på Fetsund kommunehus.

Hjemmevaksinering

Vi tilbyr hjemmevaksinering til bestemte grupper

Har du fysiske eller psykiske utfordringer som gjør at det er vanskelig å komme til vaksinesenteret eller apotek, kan du få tilbud om hjemmevaksinering.

For å få tilbudet må du sende epost eller ringe oss og fortelle hvorfor du bør få tilbud om hjemmevaksinering.

Tilbudet gis som følge av at vi for tiden har ledig kapasitet. 

 bookingstotte@lillestrom.kommune.no

 94 00 70 02  (mandag - fredag 09.00 - 15.00)

Praktisk om vaksineringen

Om koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.
Les mer om sertifikatet på helsenorge.no

Vaksinering av gravide

 • FHI anbefaler grunnvaksinasjon til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester. Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.
 • Dersom du som gravid ikke har bestilt time til første dose kan du gjøre dette selv hvis du er innbygger i Lillestrøm kommune.
 • Gjelder det din andre dose vil du måtte ta kontakt med vaksinetelefonen.

Mer informasjon om vaksinering av gravide på fhi.no  

Har du testet positivt på korona?

Personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

For de over 16

 • Har du allerede fått dose 1, skal du ikke ha dose 2 fordi dose 1 og gjennomgått covid-19 sykdom gir god beskyttelse.
 • Har du ikke fått dose 1, men vært covid-19 syk, skal det gå minst 3 måneder før du vaksineres og da skal du ikke ha dose 2.

For 12 - 15-åringer

Gjennomgått sykdom gir beskyttelse mot nye infeksjoner, derfor gis det foreløpig ikke tilbud om vaksine til 12-15-åringer som har hatt koronasykdom (covid-19).

Det tilsvarer anbefalingen for 16 år og oppover, der de som har gjennomgått koronasykdom anbefales 1 vaksinedose i stedet for 2 doser. Man regner både gjennomgått koronasykdom og vaksinasjon som separate «immunologiske hendelser».

FHI følger med på ny kunnskap og vil etter hvert gjøre nye vurderinger av om det bør bli et vaksinetilbud også til ungdom som har hatt koronasykdom. Er man usikker på om barnet har hatt koronasykdom (ikke laboratoriebekreftet), kan de få tilbud om en vaksinedose.

Les mer om vaksinasjon av barn og unge på fhi.no

Dette må du ha med til vaksinering

 • Ta med legitimasjon med bilde og personnummer når du skal vaksineres.
 • Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Skal du ut å reise og har fått to forskjellige vaksiner?

I enkelte land blir du ikke ansett som fullvaksinert når du har fått to forskjellige vaksiner.

På Helsenorge.no vil du kunne lese hvilke land dette gjelder og hva du eventuelt må gjøre for å kunne reise.

Registrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Lillestrøm kommune og fastlegene har ikke mulighet til å vurdere eller registrere koronavaksiner satt utenfor Norge.

De som ønsker å etterregistrere koronavaksine satt utenfor Norge, må kontakte private helseaktører for å få dette vurdert. Du kan da få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet. Les mer om hvordan du går frem på fhi.no 

Status vaksinering

Vaksineringsstatus

Information about Covid-19 vaccination