Målgrupper for ny oppfriskningsdose før høst-/vintersesongen 23/24

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023: 

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom,
 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering.
 • Gravide

Endring i anbefaling om grunnvaksinasjon 

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

Det har gjennom pandemien vært en høy oppslutning om koronavaksinasjonsprogrammet og i tillegg har mange gjennomgått covid-19 én eller flere ganger. Dette innebærer at de aller fleste har en form for grunnimmunitet mot SARS-CoV-2 og behovet for grunnvaksinasjon er mindre nå enn det var tidligere i pandemien når flere var immunologisk naive. 

Følgende grupper anbefales imidlertid fortsatt grunnvaksinasjon dersom denne ikke allerede er fullført, uavhengig av gjennomgått infeksjon: 

 • 65 år og eldre
 • Personer i aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
 • Barn og ungdom (5–17 år) med alvorlig grunnsykdom
 • Barn 6 md.–4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering
 • Gravide

I tillegg til grunnvaksinasjon anbefales disse gruppene å følge gjeldende råd om oppfriskningsdoser. 

Nye oppdaterte koronavaksiner

Vaksinene som tilbys, er oppdatert høsten 2023. Koronavaksinen som tilbys fremover er Comirnaty Omicron XBB.1.5. Vaksinen er tilpasset virusvarianter som er antatt å dominere fremover. Vaksinen kan gis fra 6 måneders alder, og har samme innhold som de tidligere mRNA vaksinene. mRNA innholdet i vaksinen som tilbys er tilpasset de ulike aldersgruppene 6 måneder - 4 år, 5-11 år og 12 år og eldre.  

Spikevax (Moderna) er ikke lenger tilgjengelig.

Vaksinedager 2024

Det er ikke drop-in tilbud og time må bestilles for vaksinering.

Vaksinering skjer på Fetsund kommunehus, Kirkeveien 85, 1900 Fetsund

Mai

 • Onsdag 8. mai

Juni

 • Onsdag 12. juni

August

 • Onsdag 14. august

Vaksinesenter på Fetsund kommunehus

Koronavaksineringen skjer nå på Fetsund kommunehus.

Kirkeveien 85, 1900 Fetsund

Du kan reise kollektivt med buss eller tog fra Lillestrøm kollektivterminal. Bruker du bil er det gratis parkering, men kapasiteten er noe begrenset.


Timebestilling

Dersom du har utfordringer med å bestille time på nett, kan du ringe oss på 940 07 002 (telefontid er mandager og onsdager kl. 08.30 - 10.00) eller sende e-post til bookingstotte@lillestrom.kommune.no.

Timebestilling


Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høst/vinter 2023/2024: 

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom,
 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering.
 • Gravide

Det anbefales at det har gått seks måneder siden forrige dose.

Bestill time

Timebestilling for barn og unge (12 -17 år)

Bestill time - 12 -17 år

Husk samtykke.

Vaksinering av 12-15 åringer 

For barn som ikke har fylt 16 år må det foreligge samtykke fra alle foresatte med foreldreansvar før vaksinering.

Dette kan registreres via lenken under. Husk at det må samtykkes for hver vaksine. Dersom barnet skal ta to vaksiner må det foreligge samtykke for begge vaksinene.

Vaksinetilbud til barn i aldersgruppen 5-11 år

Hvis foresatte ønsker dette, kan barn fra 5-11 år vaksineres med en eller to doser.

For å bestille time til barn 5-11 år, send epost til bookingstotte@lillestrom.kommune.no

Vaksinen er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (samme gruppe som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt sitasjon.

Har barnet gjennomgått covid -19 regnes det som en immunologisk hendelse. Det betyr at barnet har et redusert behov for vaksinedoser, da dette regnes som en dose.

For barn som ikke har fylt 16 år må det foreligge samtykke fra alle foresatte med foreldreansvar før vaksinering. Dette kan registreres via lenken under.

Avbestille time

Skal du avbestille timen din må du ringe vaksinetelefonen på 940 07 002 mellom klokken 8.30 og 10.00 mandag eller onsdag.

Du kan også sende e-post til bookingstotte@lillestrom.kommune.no.

Du kan også avbestille timen selv gjennom helseboka.

Praktisk om vaksineringen

Pris

Vaksinen er gratis for anbefalte grupper.

Andre må betale en egenandel på kr 300,-.

Hjemmevaksinering

Dersom du ikke klarer å oppsøke vaksinesenteret, kan du få hjemmevaksinering.

Dersom du har hjemmesykepleie ta kontakt med din kontaktperson for å avtale.

Andre som ikke klarer å oppsøke vaksinesenteret ta kontakt med vaksinetelefonen på 94 00 70 02. Telefonen er åpen mandager og onsdager kl. 08.30-10.00.

Vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon

Nylig gjennomgått covid-19-infeksjon (har nylig vært smittet) gir god beskyttelse de første månedene mot omikron-varianter som sirkulerer nå. I tilfeller hvor det er bekreftet covid-19-infeksjon kan man derfor vente i 3-4 måneder med å ta en ny oppfriskningsdose.

Personer som allikevel ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at man er symptomfri. Et lenger intervall mellom gjennomgått sykdom og oppfriskningsdose vil som regel gi en bedre immunrespons.

Utskrift av koronasertifikat

EU legger ned ordningen med koronasertifikat 30. juni 2023, og koronasertifikatet vil ikke være tilgjengelig etter det. For utskrift av vaksiner logg deg inn på nettsiden Vaksiner på Helsenorge. Dersom man ikke har tilgang til Helsenorge, kan en fullmakt gis for bruk av Helsenorge på vegne av andre.

Vaksinering av gravide

 • FHI anbefaler grunnvaksinasjon til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester. Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.
 • Dersom du som gravid ikke har bestilt time til første dose kan du gjøre dette selv hvis du er innbygger i Lillestrøm kommune.
 • Gjelder det din andre dose vil du måtte ta kontakt med vaksinetelefonen.

Mer informasjon om vaksinering av gravide på fhi.no  

Har du testet positivt på korona?

Personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

For de over 16

 • Har du allerede fått dose 1, skal du ikke ha dose 2 fordi dose 1 og gjennomgått covid-19 sykdom gir god beskyttelse.
 • Har du ikke fått dose 1, men vært covid-19 syk, skal det gå minst 3 måneder før du vaksineres og da skal du ikke ha dose 2.

For 12 - 15-åringer

Gjennomgått sykdom gir beskyttelse mot nye infeksjoner, derfor gis det foreløpig ikke tilbud om vaksine til 12-15-åringer som har hatt koronasykdom (covid-19).

Det tilsvarer anbefalingen for 16 år og oppover, der de som har gjennomgått koronasykdom anbefales 1 vaksinedose i stedet for 2 doser. Man regner både gjennomgått koronasykdom og vaksinasjon som separate «immunologiske hendelser».

FHI følger med på ny kunnskap og vil etter hvert gjøre nye vurderinger av om det bør bli et vaksinetilbud også til ungdom som har hatt koronasykdom. Er man usikker på om barnet har hatt koronasykdom (ikke laboratoriebekreftet), kan de få tilbud om en vaksinedose.

Les mer om vaksinasjon av barn og unge på fhi.no

Dette må du ha med til vaksinering

 • Ta med legitimasjon med bilde og personnummer når du skal vaksineres.
 • Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Skal du ut å reise og har fått to forskjellige vaksiner?

I enkelte land blir du ikke ansett som fullvaksinert når du har fått to forskjellige vaksiner.

På Helsenorge.no vil du kunne lese hvilke land dette gjelder og hva du eventuelt må gjøre for å kunne reise.

Registrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Lillestrøm kommune og fastlegene har ikke mulighet til å vurdere eller registrere koronavaksiner satt utenfor Norge.

De som ønsker å etterregistrere koronavaksine satt utenfor Norge, må kontakte private helseaktører for å få dette vurdert. Du kan da få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet. Les mer om hvordan du går frem på fhi.no 

Information about Covid-19 vaccination