Alle innbyggere i Lillestrøm kommune skal nå ha fått invitasjon til å bestille time, og vi ser at vi har overskuddsdoser.

Lillestrøm kommune gir derfor innbyggere i nabokommuner som ikke er tildelt ekstra vaksiner i forbindelse med skjevfordeling mulighet til å bestille time for første dose hos oss. Kommunene det gjelder er per nå Aurskog-Høland kommune og Lunner kommune.

Vi presiserer at dette utelukkende gjelder for de som skal vaksineres med første dose.

Bestill time

 

Dersom du har utfordringer med å bestille time på nett, eller ikke er digital bruker kan du ringe oss på 940 07 002 (hverdager kl. 09-16) eller sende epost til bookingstotte@lillestrom.kommune.no for bestilling av time.

12 ukers intervall mellom første og andre dose opprettholdes. Dette er ikke mulig å endre I henhold til FHIs anbefaling

Praktisk informasjon

Du må ha et registrert mobilnummer for at vi skal nå deg

For at vi skal nå deg på SMS må din mobil være registrert i «Kontakt- og reservasjonsregisteret» til Direktoratet for forvaltning og IKT. Sjekk din kontaktinformasjonen på nett, eller ring telefon 800 30 300.

Hvis du ikke har mobiltelefon eller har hemmelig nummer, må du selv ringe vaksinetelefonen når du ser at ditt årskull har vært, eller skal vaksineres. Følg med på vår statusside for vaksinering.

Reserveliste og drop-in

Drop-in

Vi har nå åpnet for drop-in for innbyggere i Lillestrøm, Aurskog-Høland og Lunner kommune. Drop-in er åpen for de som enda ikke har mottatt sin første dose. Dette gjelder også for deg som allerede har bestilt time til første vaksinedose men ønsker timen tidligere. Antall tilgjengelige doser vil variere og avhenger av vaksinetilgang.

De som allerede har fått første dose kan ikke møte opp til drop-in.

Tidspunkter for drop-in

Uke 30

 • Torsdag fra kl. 09.00 til 19.00
 • Fredag fra kl. 09.00 til 13.30

Uke 31

 • Onsdag fra kl. 09.00 til 15.30

Reserveliste

Vi har nå åpnet reservelisten for de som allerede har mottatt første dose. På reservelisten vil vi prioritere de som har oppsatt tid for andre dose nært frem i tid. Vi vil sende ut SMS med invitasjon til å registrere seg på reservelisten for de det gjelder. Det er derfor ikke mulig å sette seg på reservelisten ved å ta kontakt via mail eller telefon.

Dersom det blir aktuelt for deg å møte opp som reserve vil du motta en telefon fra oss, og må da ha mulighet til å være på plass innen en halvtime. Vi ringer hovedsakelig mellom 19.00 - 20.00 (tirsdag-torsdag) og mellom 13.30 - 14.30 (fredag).

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksineringen skjer på Norges varemesse i Lillestrøm og det er gratis parkering i forbindelse med vaksineringen.

Slik foregår vaksineringen:

Dette må gjøre ved vaksinering
 • Ta med legitimasjon med bilde og personnummer når du skal vaksineres.
 • Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Hvem vaksineres nå?

Alle som har folkeregistrert adresse i Lillestrøm kommune skal nå skal ha fått tilbud om vaksinetime, så fremt telefonnummeret er registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret. Dersom du har folkeregistrert adresse i Lillestrøm og enda ikke mottatt tilbud om time kan du selv bestille time.

Vi minner om at siste uke med massevaksinering av første dose er uke 30. Dersom du enda ikke har bestilt time for første dose oppfordrer vi til å bestille time via linken under, eller møte opp på drop-in.

Timebestilling

Bestill time

Dersom du har utfordringer med å bestille time på nett, eller ikke er digital bruker kan du ringe oss på 940 07 002 (hverdager kl. 09-16) eller sende epost til bookingstotte@lillestrom.kommune.no for bestilling av time.

Vi setter all vaksine vi mottar!

De som vaksineres med Pfizer vaksinen eller Moderna vaksinen skal ha to sprøyter med 12 ukers mellomrom med tilbakevirkende kraft fra uke 20.

På grunn av mange ubestilte timer i uke 30 har det blitt sendt ut tilbud om å flytte time 2 fra uke 33 til torsdag 29. juli eller fredag 30. juli. Vaksinene har holdbarhetsdato som må ivaretas og kan ikke spares til ut i august.

Det er allerede leid inn bemanning tilpasset antall vaksiner i uke 30 og 31,  derfor opprettholdes disse dose 2-timene.


12 ukers intervall opprettholdes

På grunn av usikkerhet rundt leveranser av Pfizer-vaksine for juli opprettholdes 12 uker intervall inntil videre, i tråd med FHIs anbefaling.
Dette gjelder alle som er 65 år og yngre uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 8 og nedover).

Personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

Helsepersonell

Les mer om vaksinering av helsepersonell

Vaksinering av ansatte i barnehager, skoler og SFO
Som ansatt ved skole, barnehage eller SFO i Lillestrøm kommune, med direkte barn- eller elevkontakt, kan du nå framskynde din time for dose 2. Om du har ordinær time for dose 2 fra uke 33 eller senere kan du fremskynde din time for dose 2. Dette er et tiltak for å dekke overskudddoser ut juli, så langt lageret rekker.


Minimumsintervallet mellom dose-1 og dose-2 må være 4 uker. Dette av medisinske årsaker. Ditt koronasertifikat vil heller ikke være gyldig dersom intervallet er kortere.

Vi vil sende ut invitasjoner via SMS med en lenke til bestilling direkte til de det gjelder.

Ansatte i private skoler, private barnehager og videregående skoler kan sende en henvendelse til bookingstotte@lillestrom.kommune.no. Dette gjelder også ansatte i Lillestrøm kommune som ikke har mottatt SMS enda.

Her må det fremkomme:
 • Hvor du jobber
 • Hvilken stilling du har med bekreftelse på at du har direkte kontakt med barn eller elever
 • Navn og fødselsdato
Har du testet positivt på korona?
 • Har du allerede fått dose 1, skal du ikke ha dose 2 fordi dose 1 og gjennomgått covid-19 sykdom gir god beskyttelse.
 • Har du ikke fått dose 1, men vært covid-19 syk, skal det gå minst 3 måneder før du vaksineres og da skal du ikke ha dose 2.
Avbestille eller endre time

Skal du avbestille eller endre timen din må du ringe vaksinetelefonen på 940 07 002

Hvilken vaksine får du?

Vi vaksinerer nå med mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna. Teknologien de bygger på er godt dokumentert gjennom forskning siden slutten av 1970-tallet. Den har vist seg mer effektiv og å ha færre bivirkninger enn vaksiner utviklet på mer tradisjonelt vis. Du kan lese mer om vaksinene på Folkehelseinstituttets nettside.  

Har du ombestemt deg og vil ta vaksinen?

Har du tidligere takket nei til vaksinering, men allikevel vurderer å ta vaksinene, er det ikke for sent. Er du i en årsklasse eller gruppe, som tidligere har fått tilbud om vaksine, kan du bestille time enten ved å ta kontakt med vaksinetelefonen eller bestille time digitalt.

Skal du studere utenlands?

Da kan du få vaksinen før du drar. Ta kontakt med vaksinesenteret på e-post bookingstotte@lillestrøm.kommune.no, så får du time til vaksinering. 

Registrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Lillestrøm kommune og fastlegene har ikke mulighet til å vurdere eller registrere koronavaksiner satt utenfor Norge. De som ønsker å etterregistrere koronavaksine satt utenfor Norge, må kontakte private helseaktører for å få dette vurdert. Du kan da få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet. Les mer om hvordan du går frem på fhi.no 

Om koronasertifikat

På FHIs nettside finner du Regler som bestemmer om du får grønn eller rød kontrollside i det norske koronasertifikatet.

Information about Covid-19 and vaccinations in different languages

Mer om vaksine  

Mer om koronavaksinering i Lillestrøm

Prioritering ved vaksinering 

Etter at de prioriterte gruppene er vaksinert, vurderer myndighetene å åpne opp for vaksinering av personer over 18 år. All vaksinering skjer i regi av kommunen.

Vaksinasjon av barn

Vaksinasjon vil i første omgang ikke anbefales til barn og unge under 18 år.
De vaksinene som først ble godkjent, er ikke testet på barn og unge. Barn har også lavere sykdomsbyrde enn resten av befolkningen.  

Kan jeg ta vaksinen?

På fhi.no kan du lese mer om hvem som kan få koronavaksine

Bivirkninger

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Les mer om bivirkninger på fhi.no

Lenker

Videoer

Hvordan godkjennes vaksiner

Hvordan godkjennes koronavaksiner? from Statens legemiddelverk on Vimeo.

Informasjon om Covid-19-vaksiner

Webinar om mRNA og Covid-19 vaksiner med avdelingsleder ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus, Jan Erik Berdal.

Kontakt oss

 • hvis du har spørsmål om vaksinering 
 • ved avbestilling eller endring av time 

Vi anbefaler at du kontakter oss på e-post da det til tider er ventetid på telefon.

94 00 70 02

 Åpen mandag - fredag 09.00 - 16.00.
Helg og helligdager er den stengt.