Vaksinesenter på Fetsund kommunehus

Koronavaksineringen skjer nå på Fetsund kommunehus.

Kirkeveien 85, 1900 Fetsund

Du kan reise kollektivt med buss eller tog fra Lillestrøm kollektivterminal. Bruker du bil er det gratis parkering, men kapasiteten er noe begrenset.

Vaksinering fremover

Nå er det på tide med en ny oppfriskningsdose

Vaksineanbefalinger for våren 2023

• Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere. 
• En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. 
• Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. 
• Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.

Vaksineanbefalinger for dose 4

Det skal være minst 4 måneder siden siste vaksinedose. Dersom du nylig har hatt bekreftet koronasykdom kan du vente i 3-4 måneder (minimum tre uker) med oppfriskningsdose for å få bedre respons på vaksinen.

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende grupper tar en ny oppfriskningsdose (dose 4) med koronavaksine:

 • FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose.
 • personer 65 år og eldre
 • gravide i 2. og 3. trimester, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose
 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Nye oppdaterte koronavaksiner

Europeiske legemiddelmyndigheter har nylig godkjent to oppdaterte versjoner av koronavaksinene fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax). Vaksinene dekker både det opprinnelige viruset og de nyere koronavirusvariantene som sirkulerer nå (Omikron).

Om du nylig er vaksinert med en oppfriskningsdose med de opprinnelige vaksinene, har du fått styrket beskyttelse mot alvorlig sykdom, og trenger ikke en ny dose med oppdatert vaksine nå.

Bivirkningene ved bruk av de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være de samme som ved oppfriskningsdoser med de opprinnelige vaksinene.

Åpningstider

Åpningstider mai og juni 2023

Mai

Vaksinering skjer på tirsdager, torsdager og fredager kl. 9-14.30. 

Juni

Vaksinering skjer på tirsdager, torsdager og fredager kl. 9-14.30.

 

Du kan også vaksinere deg på utvalgte apotek.

Vaksineringing skjer på Fetsund kommunehus, Kirkeveien 85, 1900 Fetsund

Timebestilling

Dersom du har utfordringer med å bestille time på nett, kan du ringe oss på 940 07 002 (hverdager 08.30 - 10.00) eller sende e-post til bookingstotte@lillestrom.kommune.no.

Timebestilling dose 1 og dose 2

Bestill Pfizer

Det er kun vaksinen fra Pfizer som tilbys i grunnvaksinering.

Denne timebestillingen skal ikke benyttes til dose 3, eller oppfriskningsdose.

Timebestilling dose 3 (1. oppfriskningsdose)

Alle over 18 år kan bestille time til dose 3, første oppfriskningsdose. For å bli vaksinert må det ha gått minst 20 uker siden du har fått dose 2.

Både Pfizer og Moderna er godkjent som dose 3.

Bestill dose 3 - Moderna og Pfizer

Timebestilling dose 4 (2. oppfriskningsdose)

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en
ny dose.

Tilbudet til beboere på institusjon og omsorgsboliger organiseres av vaksinekontoret i samarbeid med tjenestene. Andre kan bestille time til vaksinasjon på nett eller ved å kontakte vaksinetelefonen. Det er også mulig å bestille time til vaksinasjon på apotek. Vaksinering på apotek er gratis.

Bestill dose 4 og 5 - Moderna og Pfizer

Selv om du har gjennomgått covid-sykdom anbefales det at du tar en oppfriskningsdose. Dette fordi det ser ut til at omikron gir lavere grad av beskyttelse enn tidligere varianter.

Timebestilling dose 5 (3. oppfriskingsdose)


En ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere. En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.  Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.

Bestill dose 4 og 5 - Moderna og Pfizer

Timebestilling for barn og unge (12 -17 år)

Bestill time - 12 -17 år

Husk samtykke.

Vaksinering av 12-15 åringer 

For barn som ikke har fylt 16 år må det foreligge samtykke fra alle foresatte med foreldreansvar før vaksinering.

Dette kan registreres via lenken under. Husk at det må samtykkes for hver vaksine. Dersom barnet skal ta to vaksiner må det foreligge samtykke for begge vaksinene.

Vaksinetilbud til barn i aldersgruppen 5-11 år

Hvis foresatte ønsker dette, kan barn fra 5-11 år vaksineres med en eller to doser.

For å bestille time til barn 5-11 år, send epost til bookingstotte@lillestrom.kommune.no

Vaksinen er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (samme gruppe som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt sitasjon.

Har barnet gjennomgått covid -19 regnes det som en immunologisk hendelse. Det betyr at barnet har et redusert behov for vaksinedoser, da dette regnes som en dose.

For barn som ikke har fylt 16 år må det foreligge samtykke fra alle foresatte med foreldreansvar før vaksinering. Dette kan registreres via lenken under.

Avbestille time

Skal du avbestille timen din må du ringe vaksinetelefonen på 940 07 002 eller sende e-post til bookingstotte@lillestrom.kommune.no.

Du kan også avbestille timen selv gjennom helseboka.

Vaksinering på apotek

Er du over 16 år kan du benytte apotekene til både dose 1, 2, 3 og 4.

Alle som er over 65 år og som ikke har alvorlig underliggende sykdom kan også få dose 4 på apotekene. Det er gratis å vaksinere seg på apotekene.

Følgende apotek tilbyr vaksinering

De som er i gruppen med alvorlig svekket immunforsvar og i gruppen med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp, kan ikke benytte apotekenes tilbud, men vaksinere seg på vaksinesenteret på Fetsund kommunehus.

Hjemmevaksinering

I noen tilfeller tilbyr vi hjemmevaksinering

For å få tilbudet må du sende e-post eller ringe oss og fortelle hvorfor du bør få tilbud om hjemmevaksinering.

 bookingstotte@lillestrom.kommune.no

 94 00 70 02  (mandag - fredag 08.30 - 10.00)

Praktisk om vaksineringen

Utskrift av koronasertifikat

Om du ønsker utskrift av koronasertifikat kan du ringe vaksinetelefonen på 94007002. Åpningstid på telefon er hverdager kl 8.30-10. Utskrift av koronasertifikat er for ikke digitale brukere og som er bosatt i Lillestrøm kommune. 

Du kan hente koronasertifikatet påfølgende dag på Fet kommunehus, 2 etg vaksinesenteret. 

Du må ha med legitimasjon med bilde når du skal hente utskrift av koronasertifikat. 

Du kan selv se og printe ut koronasertifikat fra Helsenorge.no

Vaksinering av gravide

 • FHI anbefaler grunnvaksinasjon til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester. Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.
 • Dersom du som gravid ikke har bestilt time til første dose kan du gjøre dette selv hvis du er innbygger i Lillestrøm kommune.
 • Gjelder det din andre dose vil du måtte ta kontakt med vaksinetelefonen.

Mer informasjon om vaksinering av gravide på fhi.no  

Har du testet positivt på korona?

Personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

For de over 16

 • Har du allerede fått dose 1, skal du ikke ha dose 2 fordi dose 1 og gjennomgått covid-19 sykdom gir god beskyttelse.
 • Har du ikke fått dose 1, men vært covid-19 syk, skal det gå minst 3 måneder før du vaksineres og da skal du ikke ha dose 2.

For 12 - 15-åringer

Gjennomgått sykdom gir beskyttelse mot nye infeksjoner, derfor gis det foreløpig ikke tilbud om vaksine til 12-15-åringer som har hatt koronasykdom (covid-19).

Det tilsvarer anbefalingen for 16 år og oppover, der de som har gjennomgått koronasykdom anbefales 1 vaksinedose i stedet for 2 doser. Man regner både gjennomgått koronasykdom og vaksinasjon som separate «immunologiske hendelser».

FHI følger med på ny kunnskap og vil etter hvert gjøre nye vurderinger av om det bør bli et vaksinetilbud også til ungdom som har hatt koronasykdom. Er man usikker på om barnet har hatt koronasykdom (ikke laboratoriebekreftet), kan de få tilbud om en vaksinedose.

Les mer om vaksinasjon av barn og unge på fhi.no

Dette må du ha med til vaksinering

 • Ta med legitimasjon med bilde og personnummer når du skal vaksineres.
 • Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Skal du ut å reise og har fått to forskjellige vaksiner?

I enkelte land blir du ikke ansett som fullvaksinert når du har fått to forskjellige vaksiner.

På Helsenorge.no vil du kunne lese hvilke land dette gjelder og hva du eventuelt må gjøre for å kunne reise.

Registrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Lillestrøm kommune og fastlegene har ikke mulighet til å vurdere eller registrere koronavaksiner satt utenfor Norge.

De som ønsker å etterregistrere koronavaksine satt utenfor Norge, må kontakte private helseaktører for å få dette vurdert. Du kan da få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet. Les mer om hvordan du går frem på fhi.no 

Status vaksinering

Vaksineringsstatus

Information about Covid-19 vaccination