Slik får du time til vaksinering

Når det nærmer seg din tur til å få vaksine, får du en SMS fra Helseboka. Du kan trygt åpne SMS-en fra Helseboka og benytte lenken i den til å bestille vaksinetime digitalt. Vaksinetelefonen 63 88 27 80 kan også benyttes for timebestilling. Vi anbefaler å bruke vår digitale løsning, da det til tider kan bli kø på telefonen.

 • Når du har bestilt time får du en bekreftelse på SMS. 
 • Hvis du ikke kan benytte timen, må du ikke slette SMS-en med lenken, da den skal brukes til neste time du får tildelt. 
 • Hvis du skal ha en vaksine med to doser, vil du få tildelt tid for dose to når du får din første dose. 

Hvis du ikke har mobiltelefon eller har hemmelig nummer, må du selv ringe vaksinetelefonen når du ser at din gruppe vaksineres.  Følg med på vår statusside for vaksinering.

Reserveliste for vaksinering

Nå kan du få tilbud om å stå på reservelisten til vaksinering

Da enkelte melder avbud eller ikke dukker opp, trenger vi flere som kan komme på kort varsel, for at vi skal få satt all vaksine den dagen. Kort varsel er alt fra 30 minutter til noen få timer, avhengig av hvor tidlig på dagen det avdekkes at vi får doser til overs.

Er du i gruppen som vaksineres, eller påfølgende gruppe, har du muligheten for å bli vaksinert litt tidligere enn du ellers ville blitt. Vi prioriterer hele tiden etter alder. Det betyr at hvis du er i senere grupper, får du muligheten når vi nærmer oss din aldersgruppe. 

Hvordan får du tilbudet om å stå på ventelisten?

Vi sender med jevne mellom SMS til personer, som er i aktuell aldersgruppe, med tilbud om å stå på ventelisten. Takker du ja, vil du kunne få tilbud om vaksinering, når vi trenger å bruke ventelisten. Du må umiddelbart bekrefte at du kan komme. Hvis du ikke kan komme, vil du fortsatt stå på ventelisten påfølgende dager, inntil du er vaksinert.

Velger du ikke å stå på ventelisten vil du få tilbud om vaksinering når din aldersgruppe vaksineres.

Avbestille eller endre time

Skal du avbestille eller endre timen din må du ringe vaksinetelefonen.

Hvem vaksineres nå?

Vi vaksinerer nå gruppe 5-7 og innbyggere fra gruppe 8, når vi har ledige doser. Vi vaksinerer de eldste først og årskull for årskull. Gruppe 5-7 er personer med underliggende sykdommer/tilstander hvor fastlegene har meldt inn de av sine pasienter som kommer inn under kriteriene for denne kategorien. 

NB! Hvis du lurer på om du er, eller vil bli innmeldt, må du kontakte din fastlege!

All vaksine vi mottar blir satt umiddelbart!

 • De som vaksineres med Pfizer vaksinen skal ha to sprøyter med 12 ukers mellomrom. Endringen fra 6 uker er uten tilbakevirkende kraft.
 • De som vaksineres med Moderna vaksinen skal ha to sprøyter med 12 ukers mellomrom. Endringen fra 6 uker er uten tilbakevirkende kraft.
 • AstraZeneca er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet.

De som har hatt covid-19 trenger kun en dose med vaksine og dosen settes tre måneder etter testdato. 

Prioritering ved vaksinering 

Ved vaksinering mot covid-19, følger Lillestrøm kommune de de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det. 
Se prioriteringslisten på fhi.no 

Har du tatt en koronatest som bekrefter at du har testet positivt på korona?

 • Har du allerede fått dose 1, skal du ikke ha dose 2 fordi dose 1 og gjennomgått covid-19 sykdom gir god beskyttelse.
 • Har du ikke fått dose 1, men vært covid-19 syk, skal det gå minst 3 måneder før du vaksineres og da skal du ikke ha dose 2.

Ønsker du å vaksinere deg sammen med ektefelle?

Hvis du ønsker å vaksinere deg samtidig med din ektefelle, må dere gjøre det når den yngste av dere kan vaksineres, da vi tildeler time for ett fødselsår av gangen. Dette gjelder ikke de som er i gruppe 5, 6 og 7.

Vaksinetelefon

Ring oss:

 • hvis du har spørsmål om vaksinering 
 • ved avbestilling eller endring av time 

63 88 27 80 

Vaksinetelefonen er betjent alle hverdager mellom 09.00 og 19.00.

Dette må du ha med og legge til rett for ved vaksinering 

 • Ta med legitimasjon med bilde og personnummer når du skal vaksineres.
 • Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksineringen skjer på Norges varemesse i Lillestrøm.

Slik fungerer vaksineringne på varemessa:

Vaksineringsstatus

På statussiden for vaksinering kan du følge med på hvor langt vi er kommet

Information about Covid-19 and cvaccinations in different languages

Mer om vaksine

Vaksinering av helsepersonell

Om koronavaksinering i Lillestrøm

Prioritering ved vaksinering 

Ved vaksinering mot covid-19, følger Lillestrøm kommune de de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

Se prioriteringslisten på fhi.no 

Etter at de prioriterte gruppene er vaksinert, vurderer myndighetene å åpne opp for vaksinering av personer over 18 år. All vaksinering skjer i regi av kommunen.

Vaksinasjon av barn

Vaksinasjon vil i første omgang ikke anbefales til barn og unge under 18 år.
De vaksinene som først ble godkjent, er ikke testet på barn og unge. Barn har også lavere sykdomsbyrde enn resten av befolkningen.  

Kan jeg ta vaksinen?

På fhi.no kan du lese mer om hvem som kan få koronavaksine

Hvilken vaksine?

Det kommer flere ulike vaksiner mot korona. Den første vi har tatt i bruk er vaksinen fra firmaet Pfizer, Moderna og Astrazeneca som er satt på vent. Flere vaksiner vil komme etter hvert som disse blir godkjent og at Norge velger å ta de i bruk.

Koronavaksinene Pfizer Comirnaty og Moderna er en ny type vaksine som som bennevnes som RNA-vaksiner.
Les mer om RNA-vaksiner på fhi.no

Bivirkninger

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Les mer om bivirkninger på fhi.no

Lenker

Videoer

Hvordan godkjennes vaksiner

Hvordan godkjennes koronavaksiner? from Statens legemiddelverk on Vimeo.

Informasjon om Covid-19-vaksiner

Webinar om mRNA og Covid-19 vaksiner med avdelingsleder ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus, Jan Erik Berdal.