Når skal jeg henvende meg til fastlegen?

Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det.
Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder

  • sykemelding
  • fornying av resept
  • varige og kjente plager uten akutt forverring

Hjemmebesøk, tolk og vikar

Fastlegen kommer på hjemmebesøk ved behov, etter avtale. Fastlegene bruker tolk ved behov.
Når fastlegen din er borte fra kontoret i forbindelse med ferie, kurs og etterutdanning har fastlegen en vikar.

Når ringer jeg legevakten?

På dagtid er det fastlegen din som har ansvar for øyeblikkelig hjelp. Er det utenom fastlegens åpningstid skal du ringe legevakten for øyeblikkelig hjelp.
Ring legevakten

Slik kontakter du fastlegen din

På telefon

Se oversikt over fastlegekontorene i Lillestrøm kommune 

På nett

Hvis legen din tilbyr digitale tjenester via helsenorge.no, kan du logge inn på siden og bestille time, fornye resept, starte e-konsultasjon eller kontakte legekontoret og stille ikke-medisinske spørsmål.
Kontakt fastlegen din

Bytte fastlege

Du kan både finne og bytte fastlege selv. Du kan velge fastlege hvis legen har ledig plass på listen sin, eller sette deg på venteliste hvis legen du ønsker ikke er ledig. Hvis fastlegen du ønsker har ledig plass, kan du få ny fastlege allerede fra den første dagen i neste måned. 
Du kan finne og bytte fastlege på helsenorge.no 

Klager

Klage på fastlegen

Vil du klage på fastlegen din kan du rette klagen til kommuneoverlegen.
Se hva kommuneoverlegen kan hjelpe deg med

Klager på organisatoriske forhold

Klager på organisatoriske forhold, som tilgjengelighet, ventetid osv. behandles av kommunen. Klager på legenes faglige vurderinger vil utredes av kommuneoverlegen, og deretter sendes til Statsforvalteren i Viken for behandling.

Klage på legenes faglige vurderinger

Du kan også sende en klage på legenes faglige vurderinger direkte til Statsforvalteren for utredning og behandling.
Det er bare pasienten selv som kan klage på helsehjelpen han/hun fikk eller ikke fikk. Hvis du ønsker å klage på vegne av andre, må det foreligge skriftlig samtykke fra pasienten.
Personsensitiv informasjon må ikke sendes på e-post.

Nyttige lenker

All informasjon om fastlegeordningen finner du på nettsiden helsenorge.no/fastlege.

Kontakt

Kommuneoverlegen i Lillestrøm på e-post kommuneoverlege@lillestrom.kommune.no