Om oss

Vi gir tilbud til pasienter med omfattende og sammensatte behov for lindrende behandling, pleie og omsorg.

Enheten tilbyr blant annet lindrende behandling, veiledning og omsorg til pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom, med kort forventet levetid.

Lindrende enhet er et samarbeid mellom kommunene Nittedal, Lørenskog og Lillestrøm.

Besøkstid og besøksregler

Avtales individuelt med hver familie.

Se besøksregler for lindrende enhet.

Pårørende