Om enhet for lindrende behandling

 • Vi gir tilbud til pasienter med omfattende og sammensatte behov for lindrende behandling, pleie og omsorg.
 • Enheten tilbyr blant annet lindrende behandling, veiledning og omsorg til pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom, med kort forventet levetid.
 • Lindrende enhet er et samarbeid mellom kommunene Nittedal, Lørenskog og Lillestrøm.

Enhet for lindrende behandling er en egen avdeling på Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Vi er en palliativ avdeling for pasienter med kreft, eller annen alvorlig sykdom, som er i livets siste fase. Vi tilbyr pasienter individuell behandling og faglig god omsorg i trygge og rolige omgivelser. 

Vi kartlegger symptomer, og igangsetter avansert symptomlindring. Vi verdsetter tid og samtaler med pasienten, og planlegger behandling og forløp sammen.

Pårørende

De pårørende er også viktige for oss. Vi vet at god informasjon og samtaler betyr mye. Dette legger vi stor vekt på. 

Tilbud

 • Vi har overnattingsmuligheter for pårørende.
 • Vi har ingen visittid. Det er opp til pasientene hvor mye besøk de orker å ta imot i samarbeid med pårørende.
 • Vi har gjesteparkering på nedsiden av bygningen. Der finner du også inngangen vår.
 • Vi har gode fellesarealer inne og ute.
 • På Skedsmotun bo- og behandlingssenter er det også fotpleier, frisør og kafeteria.

Personale

Vi som arbeider i avdelingen er:

 • Spesialsykepleiere innen kreft og palliasjon
 • Lege
 • Fysioterapeut
 • Prest

Søke plass

Ønsker du å søke plass hos oss, må du tilhøre en av samarbeidskommunene. Tjenestekontoret, kreftkoordinator, fastlegen eller hjemmesykepleien i kommunen kan ta direkte kontakt  med oss. Det samme gjelder for avdelingene på Ahus. 

Lindrende enhet er en korttidsavdeling. Betaling er etter kommunenes gjeldene takster.