Tjenestetorget for voksne

Tjenestetorg for voksne er kommunens «en dør inn» til helse og-omsorgstjenester for innbyggere over 18 år.

Etteroppgjør

Les om etteroppgjør i forbindelse med sykehjemsplass.

Hjemmetjenester

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, hjelpemidler, velferdsteknologi.

Kosthold, ernæring og matomsorg

Hjemlevering av middager, kafétilbud til eldre, mat på sykehjem, sentralkjøkkenet, forebygging og behandling av underernæring.

Lindrende enhet

Tilbud utviklet spesielt for alvorlig syke og døende med behov for mer avansert behandling, pleie og omsorg.

Omsorgsbolig

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

Sykehjem og dagsenter

Finn sykehjem, oppholdstyper på sykehjem (langtidsplass og korttidsopphold), dagsenter (aktivitetssenter)

Søk sykehjemsplass

Slik sender du søknad om plass. Det er ikke fritt sykehjemvalg i Lillestrøm.