Slik søker du om plass på sykehjem (institusjon)

For å få plass på sykehjem (institusjon) i Lillestrøm må du søke om det. Du søker om opphold enten ved å bruke søknadsskjema eller kontakte Tjenestetorget.

Ta gjerne kontakt med Tjenestetorget for voksne for å finne ut av ditt behov.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester


Les mer om ulike typer opphold på sykehjem

Ikke fritt sykehjemvalg

Det er ikke fritt sykehjemvalg i Lillestrøm kommune. Det betyr at du ikke kan søke om å få bo på det sykehjemmet du ønsker hvor som helst i kommunen, når du har fått vedtak om plass. 

Når får jeg svar på søknaden?

Du vil få skriftlig svar på søknaden innen en måned. Tiden det tar, vil avhenge av hvor akutt eller omfattende behovet ditt er.

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsopphold eller en langtidsplass.

Hvordan kan jeg klage?

Du har rett til å klage på vedtaket fra oss. Informasjon om dette finner du i svaret du får fra Tjenestetorget.

Nyttige lenker

Flere tjenester innen sykehjem og dagsenter.

Kontakt

Tjenestetorget for voksne