Langtidsplass

En langtidsplass er et tidsubegrenset tilbud om opphold, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Det er 7 sykehjem med langtidsplasser i Lillestrøm.

Tidsbegrenset opphold (korttidsopphold)

Tilbud til hjemmeboende og personer som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger hjelp for å kunne bo hjemme.