Årets vannmåleravlesning skjer i perioden 28. november - 9.desember. De fleste har vannmålere som blir avlest automatisk og da trenger du ikke å gjøre noe. Les mer om vannmåleravlesning.

Vi har stort trykk på søknader og telefoner inn til saksbehandlere om dagen. For best mulig hjelp, send e-post til tjenestetorget@lillestrom.kommune.no.

Langtidsplass

En langtidsplass er et tidsubegrenset tilbud om opphold, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Det er 7 sykehjem med langtidsplasser i Lillestrøm.

Tidsbegrenset opphold (korttidsopphold)

Tilbud til hjemmeboende og personer som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger hjelp for å kunne bo hjemme.