Webinar for de som har tatt AstraZeneca vaksinen

Skolene til gult nivå fra 18. mai

Koronainformasjon

Langtidsplass

En langtidsplass er et tidsubegrenset tilbud om opphold, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Det er 7 sykehjem med langtidsplasser i Lillestrøm.

Tidsbegrenset opphold (korttidsopphold)

Tilbud til hjemmeboende og personer som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger hjelp for å kunne bo hjemme.