Hva er en langtidsplass?

Langtidsplass er et helse- og omsorgstilbud til deg som har varig helsesvikt og omfattende behov for sykepleie og medisinsk behandling.

Formålet med oppholdet

Formålet med oppholdet er å gi deg

  • et trygt og verdig liv gjennom heldøgns pleie og omsorg, medisinsk vurdering og behandling
  • en meningsfull hverdag med tilrettelagte aktiviteter utfra funksjonsnivå og helsetilstand
  • mat og måltider i henhold til ernæringsmessige anbefaling og individuelle ønsker

Vi tilpasser omfanget og nivået på tjenesten til ditt funksjonsnivå og/eller helsetilstand. Du kan også få tilbud om fysioterapi og ergoterapitjenester under oppholdet etter individuell kartlegging og vurdering.

Fysioterapi og ergoterapitjenesten i kommunen

Hvem kan søke om langtidsplass i institusjon?

Langtidsplass på sykehjem eller i institusjon kan være aktuelt for deg som har komplekse helseutfordringer, og der tilrettelegging av tjenester i ditt eget hjem ikke dekker behovet ditt for heldøgns omsorg, sykepleie og medisinsk oppfølging.

Hvor mye koster det?

For langtidsplass betales vederlag ut fra gjeldende forskrift.
Se oversikt over vederlag og gjeldende forskrift på lovdata

Hva får jeg?

Vederlaget dekker

  • måltider
  • medisiner
  • medisinsk forbruksmateriell
  • hjelpemidler
  • transport til og fra undersøkelser og behandling rekvirert av sykehjemslege
  • offentlige tannhelsetjeneste
  • hygieneartikler innenfor institusjonens sortiment

Seng og nattbord er standardutstyr på rommene. Etter avtale med avdelingen kan noen private eiendeler tas med. Privat tøy må tåle vask I vaskemaskin.

Søke om sykehjemsplass

Slik søker du om sykehjemsplass

Finn sykehjem

Se alle sykehjemmene våre.