Om oss

 • 24 langtidsplasser tilrettelagt for personer med demens

Tilbud

Besøkstid

Hos oss er pårørende alltid velkommen!

Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard - Langtidsopphold i institusjon

Langtidsopphold i institusjon er et tilbud til deg som har varige og sammensatte pleie- og omsorgsbehov som ikke kan ivaretas med tjenester i eget hjem.

Du får tilbud om enerom med eget bad. 

På institusjonen får du helsehjelp, pleie og omsorg tilpasset ditt behov. 

Du får tilbud om aktiviteter som skal bidra til en meningsfull hverdag. 

Vårt samarbeid

Pårørende er velkommen på besøk etter seksjonens besøksregler. 

Du får en primærkontakt som koordinerer og sørger for at dine behov blir ivaretatt og at kontakten med pårørende opprettholdes. 

Innholdet i tjenesten blir utarbeidet i samarbeid med deg og dine pårørende. Ved behov kan du få en vurdering fra fysioterapeut og ergoterapeut. 

Ved behov får du legetilsyn fra institusjonslegen, bistand fra tannlege, samt tilgang til spesialisthelsetjenester. 

Betaling

Betalingen for institusjonsoppholdet fastsettes ut fra din inntekt, etter gjeldende forskrift. Informasjon om betalingen får du i eget vedtak.
Betalingen for institusjonsoppholdet fastsettes ut fra din inntekt, etter gjeldende forskrift 

Mat på institusjon

Sentralkjøkkenet lager maten til institusjonene. På de enkelte institusjonene er det egne kjøkken som tilbereder maten og produserer spesialkost til seksjonene. Maten anrettes og serveres i seksjonene. 

Menyen hos oss er satt sammen av faglærte kokker og kvalitetssikret av ernæringsfysiolog. Maten er riktig sammensatt i henhold til ernæringsmessige anbefalinger. 

Velvære

Frisør og fotpleier kan benyttes mot egen betaling og vi hjelper til med å bestille time. Vi tilbyr hygieneartikler innenfor vårt sortiment. 

Inventar og tøy

Seng og nattbord er standardutstyr på rommet. Etter avtale med seksjonen kan du ta med deg noen av dine private eiendeler. Ved utflytting skal private eiendeler hentes innen 48 timer. 

Vi tilbyr vask av privat tøy som tåler minimum 40 grader i industrivaskemaskin. Ditt private tøy må være merket. Våre institusjoner tar ikke ansvar for umerket tøy eller tøy som ikke tåler maskinvask. 

Vi dekker utgifter til:

 • Offentlige tannhelsetjenester
 • Medisiner
 • Medisinsk forbruksmateriell
 • Hjelpemidler
 • Transport til og fra behandling og undersøkelser, rekvirert av sykehjemmet

Velferdsteknologi

Våre institusjoner benytter seg av velferdsteknologiske løsninger som blir individuelt tilpasset ditt behov. 

Hva vi forventer av deg og dine pårørende

Vi forventer at:

 • Det oppnevnes en hovedpårørende eller verge som vi har løpende kontakt med.
 • Institusjonene har fokus på personsentrert omsorg og ønsker at du og hovedpårørende er delaktig i utarbeidelse av tiltak.
 • Prørende eller din kontaktperson sørger for at ditt private tøy og eiendeler er merket.
 • Ved behov for spesielle artikler som vi ikke kan tilby, må du få hjelp av dine pårørende/verge til dette.
 • Vi forventer at du og dine pårørende har satt dere inn i informasjon knyttet til oppholdet.
 • Vi forventer at du og dine pårørende ønsker å bidra til et godt samarbeid. 

Flytting mellom seksjoner og avdelinger kan forekomme etter faglig vurdering.

For sikkerhets skyld

Vi gjør vårt ytterste for å sikre beboeres eiendeler. Institusjonene tar ikke ansvar for private eiendeler som blir borte. Dersom du bruker høreapparat, anbefaler vi deg å tegne egen forsikring på dette.

Hvordan få langtidsopphold i institusjon

Søknad sendes Tjenestetorget
Søknadsskjema finnes siden til Tjenestetorget, eller eller ved henvendelse til Tjenestetorget.

Du kan klage

Klage på tjenesteutførelse rettes til seksjonsleder.

Du kan også klage på vedtak.

Dersom du trenger hjelp til å skrive klage på vedtak kan Tjenestetorget hjelpe til med det. Klagen sendes til Tjenestetorget som vurderer saken på nytt og eventuelt tar saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Klagefristen er 4 uker.

Relevant lovverk

Langtidsopphold tilbys ved: