Korttidsavdelingene, Kommunal akutt døgnenhet (KAD) og lindrende enhet har egne besøksregler

Om oss

Vi har

  • 25 plasser for tidsbegrenset opphold
  • 32 langtidsplasser
  • 12 langtidsplasser tilrettelagt for personer med demens

Tilbud

Besøkstid

Hos oss er pårørende alltid velkommen!